"Van rijkdom naar rijkslim"

Actueel

6 februari 2023

Podcast Ben Tiggelaar met Marius Rietdijk

Op maandag 6 februari heeft de opname plaatsgevonden van de Podcast van dr. Ben Tiggelaar met dr. Marius Rietdijk. Het onderwerp is: Door 'Behavior based investing, vermogend worden door gedragsverandering'.

Met zijn behavior based investing portefeuille belegt Dr. Rietdijk in duurzame bedrijven die bijdragen aan een groene, duurzame en veilige planeet die haar investeerders een stabiel rendement opleveren voor de lange termijn. De bedrijven zijn internationaal actief en beursgenoteerd en daardoor eenvoudig verhandelbaar.  Rietdijk verdiept zich in een breed scala aan onderwerpen om optimaal inzicht te hebben in maatschappelijke en economische ontwikkelingen bij de diverse organisaties. Hierbij staat duurzaamheid bij hem hoog in het vaandel. Dr. Rietdijk is op de hoogte van de psychologische principes die ten grondslag liggen aan het menselijk gedrag. Deze zaken zijn kenmerkend voor zijn beleggingsstijl.  Het beleggingsbeleid is gericht op de lange termijn, waardoor men niet wakker hoeft te liggen van korte termijn ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatschappelijke problemen die momenteel spelen, zoals inflatie, oorlogen, het komen en gaan van politici. Deze hebben nauwelijks effect op het rendement van het behavior based investing fonds i.o. De bedrijven waarin belegd wordt worden zeer zorgvuldig geselecteerd.

 

Ook beleggen is gedrag

Het menselijk gedrag staat bij de beleggingsfilosofie van Rietdijk centraal. Hij gebruikt de gedragswetenschap om stabiele en robuuste beleggingsresultaten te halen. Hierbij is zelfdiscipline van groot belang. Zelfdiscipline bij het bestuderen en selecteren van geschikte bedrijven voor behavior based beleggen, maar ook zelfdiscipline bij het afscheid nemen, verkopen, van investeringen. Deze combinatie staat voor stabiele, robuuste en duurzame resultaten waarbij, indien gewenst, periodiek een opbrengst uit het fonds mogelijk is. De bedrijven in de portefeuille keren periodiek een dividend uit die zij jaarlijks verhogen (dividend aristocrats), waardoor dat gewenste doel wordt bereikt. 

 

De drie diensten van dr. Marius Rietdijk

 

Behavior based investing

Door zijn degelijke, duurzame en transparante beleggingsstijl zijn zowel institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en charitatieve instellingen als particulieren geïnteresseerd in het participeren in BBIF. Daarnaast zijn particuliere beleggers geïnteresseerd in het duurzame en stabiele rendement welke uitsteken boven een spaarrekening.

 

Financiële begeleiding

Naast de mogelijke deelname in het behavior based investing fonds i.o. ontvangt dr. Rietdijk de vraag of hij mensen financieel kan begeleiden die in de financiële problemen zijn geraakt. Denk daarbij aan mensen die hun partner hebben verloren en niet meer kunnen overzien hoe nu verder. Of personen die via de beleggingen in de problemen zijn gekomen omdat zij met de waan van de dag uiteindelijk aan het speculeren waren. Zij vertrouwen dr. Rietdijk als psycholoog en belegger hun emotionele zorgen toe als begeleider bij het overbruggen van een moeilijke en zware tijd.

 

Performance management, Organizational Behavior Management

Rietdijk begeleidt met zijn team bedrijven bij resultaatverbetering door gedragsverandering. Zie voor meer informatie hierover www.mariusrietdijk.nl.

 

Neem contact op als u geïnteresseerd bent in nadere informatie, als institutionele belegger of als particulier in een van bovenstaande diensten.

31 december 2022

Uiteindelijk was 2022 een zeer goed jaar voor diegene die conform het behaviour base investing fonds i.o. belegd hebben. Terwijl de S&P500 index een rendement noteerde van -negatief 19,33%, eindigde behaviour based investing positief 13,56%. Een verschil van meer dan 30% punt. Met andere woorden, als je in plaats van de S&P500 100.000 euro conform behavior based investing had belegd, had je niet ca. 20.000 euro verloren, maar juist 13.500 euro verdiend. De filosofie en ethiek is om het werk zo goed mogelijk te doen en een robuust en stabiel rendement te halen voor de participanten.

 

21 juli

Omdat de rente stijgt mogen onze pensioenfondsen hun uitkeringen verhogen. Dat komt omdat de waarde van de verplichtingen als belangrijkste uitgangspunt worden genomen bij het bepalen van het rendement van pensioenfondsen. De dekkingsgraad is namelijk aanzienlijk gestegen, maar de beleggingen zelf zijn afgenomen. Dit is wel opmerkelijk. 

Het lijkt veel verstandiger om een hoger percentage te beleggen in duurzame aandelen die een veel hoger rendement halen op de lange termijn dan obligaties. Pensioenfondsen moeten bij uitstek gericht zijn op de lange termijn. Pensioenfondsen, beleg daarom conform het behavior based investing principe.

 

20 juli

Vandaag wordt bekend dat pensioenfondsen niet in staat zijn om de gierende inflatie volledig te compenseren. Neem daarom zelf uw toekomst in de hand en beleg conform het behaviour based investing principe.

 

6 juli 2022

Lessen van het behavior based investing principe

Om te beleggen conform het behaviour based investing principe en je vermogen over de lange termijn exponentieel te zien groeien heb je vermogen dan wel geld nodig. Hoe kom je aan het beginkapitaal van een ton om je aan te sluiten bij het behavior based investing principe?

 

Er zijn 4 manieren om zelf geld te verdienen:

1. Voor een baas werken

2. Als zelfstandige voor jezelf werken

3. In je eigen bedrijf personeel voor je laten werken

4. Gespaard geld via een slimme investering voor je laten werken (behavior based investing)

Om stap 4 te bereiken zul je geldstromen uit de stappen 1, 2 en 3 moeten laten lopen en de volgende tekst voor ogen te houden:

A. Je hebt inkomsten en uitgaven. Om rijk te worden zijn je inkomsten maximaal en je uitgaven voor consumptie minimaal.

B. Als je inkomsten hoger zijn dan je schulden ontstaat vermogen. Als je uitgaven hoger zijn dan je inkomsten ontstaan schulden. Vermogen levert een extra inkomstenbron op en geluk,  schulden extra uitgaven en een bron van zorgen.

Conclusie: zorg voor meerdere inkomstenbronnen om je leven te veraangenamen en beleg conform het behavior based investing principe. Laat je vermogen niet wegsmelten door inflatie, beleg daarom daarom conform het behavior based investing principe. Beleg niet in nieuwe technologie en fondsen die de beurs volgen, beleg conform het behavior based investing principe.

Gisteren tikte het behavior based investing fonds i.o. een nieuw absoluut record aan, ondanks de malaise op de beurs. Vooral door het verder instorten van de Euro en de versterking van de dollar. Dat is geen garantie voor de toekomst, maar wel lekker!

 

6 mei 2022

Gisteren slachting op de beurs. De S&P 500 ging 3,12% onderuit, de Nasdaq, de grootste verzameling technologie aandelen zelfs met -4,99%. Het behavior based investing fonds i.o. verloor 0,43%. We zien de rotatie van technologie naar waarde hiermee verder toenemen. De renteverhoging door de FED raakt vooral technologie bedrijven omdat die meer met geleend geld werken en een hoge koers/ winstverhouding hebben.

In tijden van optimisme stoppen mensen een groot deel van hun vermogen in dergelijke fondsen, maar als de broekriem moet worden aangehaald trekken zij zich terug. Het behavior based investing fonds heeft hier weinig last van omdat het nauwelijks belegt in technologie. Uitzondering hierop is ons kleine belang in Alphabet, moeder van Google, omdat dit bedrijf ons inziens een monopoliepositie heeft op de advertentiemarkt en met YouTube op het beheren van een schatkamer aan filmbeelden van verleden en heden.

De afgelopen jaren is een recordbedrag aan geld geprint door de Amerikaanse en Europese centrale banken om de economie te stimuleren en het hoofd te bieden aan de Corona epidemie en de oorlog in Oekraïne. De inflatie loopt ondertussen naar hoogten op die we in meer dan 40 jaar niet gezien hebben. We zijn het eens met econoom Milton Friedman dat inflatie een monetair fenomeen is, dat wil zeggen veroorzaakt doordat er te veel geld in omloop is. De onvermijdelijke consequentie is renteverhoging waardoor de economie afremt. 

Hypotheekrentes stijgen, waardoor huizenbezitters de maandlasten moeilijker kunnen opbrengen. Hierdoor kunnen huizenbezitters die hun hypotheek moeten verlengen in de problemen komen en hun huis te koop moeten zetten en zien ook andere huizenverkopers zich mogelijk genoodzaakt hun vraagprijs te verlagen. Koren op de molen van zuinige beleggers die hun geld mogelijk deels in vastgoed beleggen als deze markt is ingestort.

Ook komen schuldenaren in de problemen. Bekend zijn de grote schulden van vooral zuidelijke Europese landen. Als de rente stijgt zullen zij met enorme lasten worden geconfronteerd waardoor hun faillisement dreigt. Dat is veel vaker in de geschiedenis voorgekomen. Het bedreigt wel het voortbestaan van de Euro omdat de relatief sterke Noord-Europese landen niet in staat zijn alle schulden te vereffenen, ook niet bij een sterkere politieke unie.

Fascinerend om te zien hoe Zwitserland het er van afbrengt. Haar ijzersterke Franc wordt op een schitterende manier aangewend om haar economie te versterken: De Zwitserse overheid drukt Francen bij en koopt daar waarde aandelen voor, die haar tot in lengte van jaren dividenden en koerswinst zullen blijven opleveren. Dit geeft Zwitserse bedrijven een concurrentievoordeel omdat hun staat minder snel belastingen zal hoeven verhogen wat de winstgevendheid van haar bedrijven en de koopkracht van haar inwoners zal ondersteunen. Zeer gunstig voor de aandeelhouders. We zijn daarom extra geïnteresseerd in het investeren in Zwitserse bedrijven.

Als inwoners van Nederland gaat dit wel met pijn in het hart. Wij lijken met ons spaarzame gedrag op de Zwitsers, maar hebben onze sterke gulden indertijd ingeleverd voor de zwakke euro. Als zwakke eurolanden failliet gaan en mogelijk hun oorspronkelijke zwakke munt  herinvoeren zal dit de Euro versterken vanwege de kracht van de landen die de Euro handhaven. Mogelijk hoeven we dan ook de gulden niet opnieuw in te voeren.

Dit alles speelt de belegger van het behavior based investing fonds in de kaart omdat we vooral in duurzame topbedrijven investeren die wereldwijd opereren en daarmee niet erg afhankelijk zijn van valuta-schommelingen, sterker nog, daarvan profiteren bij hun prijs- en investeringsbereidheid.

In geval de rentes stijgen zullen ook de rentes op spaarrekeningen stijgen waardoor beleggers die weinig renderende technologiefondsen bezitten deze van de hand doen ten gunste van sparen. Zoals op de homepage van deze website te zien, zullen wij niet snel onze posities verkopen. Immers doen aandelen het op termijn veel beter dan een spaarrekening.

Toch kan het scenario zich aandienen dat de waarde van onze beleggingen zo hoog is opgelopen dat het verstandig is om winst te nemen en andere assets, zoals onroerend goed aan te bevelen. Wij kunnen dan ons fonds (tijdelijk) opdoeken als wij uw geld niet meer rendabel voor u weten te maken. Zolang dit niet het geval is zullen we anders een grotere cashpositie aanhouden om met deze 'oorlogskas' toe te slaan zodra zich een gunstige mogelijkheid voordoet om voordelig bij te kopen.