"Van rijkdom naar rijkslim"

Waarom beleggen in aandelen?

Behavior based investing fonds i.o. belegt voor u om een stabiel en duurzaam rendement te behalen. In onderstaande afbeelding ziet u dat sinds 1802 aandelen (stocks) het steeds beter hebben gedaan in vergelijking tot obligaties (leningen aan de staat), spaarrekeningen, goud en de dollar. Wij kiezen daarom voor aandelen in de meest duurzame bedrijven. Bedrijven die al tientallen jaren grote winsten laten zien die... in uw portemonnee terecht komen. U bent als aandeelhouder immers mede eigenaar van de onderneming.

In onderstaande figuur ziet u welke aandelen van alle te koop staande aandelen het best gepresteerd hebben. Dit zijn Amerikaanse aandelen. Dit komt omdat in de VS het kapitalistische productiesysteem het best ontwikkeld is. Daar konden ondernemingen zich door de tucht van de markt het meest effectief en efficiënt ontwikkelen. Ook in deze figuur ziet u dat obligaties het veel minder goed deden in een kleine honderd jaar en dat spaarrekeningen het slechts iets beter deden dan de inflatie. Tijdens de crisis van 2009 ziet u de koersen kelderen, maar in een paar jaar weer herstellen. Dat patroon zien we telkens weer.

 

De grootste angst voor mensen om in aandelen te beleggen is koersdaling. Wij worden echter blij van koersdalingen omdat we dan goedkoop kunnen bijkopen. Als u bij een dipje instapt of bijkoopt zult u het meest resultaat hebben. Dat neemt niet weg dat het onverstandig is om te wachten op een volgende dip. Want de kans is dan groot dat de beurs alweer flink is gestegen in de tussentijd. Dalende koersen worden gecompenseerd binnen enkele maanden of jaren. We zagen dat ook tijdens de Corona crisis. De koersen daalden wel met 20%, maar waren binnen enkele maanden alweer hersteld.

 

We zien nu de price-to-earnings ratio (koers/winstverhouding) rond de 30 staan. Dat betekent dat de koersen in verhouding tot de winsten die bedrijven maken vrij hoog staan. In deze figuur zijn echter alle bedrijven gemiddeld. Behavior based investing fonds i.o. belegt echter alleen in duurzame bedrijven met een lage koers/winstverhouding, waarde aandelen genoemd. Veel technologiebedrijven, die nu onder druk staan, hebben een (te) hoge K/W verhouding en daarom beleggen we niet in dergelijke 'groei' aandelen.

Waarom Behavior based beleggen?

Slechts 1 op de 5 gezinnen belegt. Men is er bang voor of heeft simpelweg geen geld over. Feit is dat beleggen in aandelen superieure resultaten oplevert. Zeker als rekening gehouden wordt met zowel economische als psychologische factoren. Nog meer dan vastgoed en zeker meer dan obligaties en spaarrekeningen. Zeker in tijden van inflatie. Rijkslim beleggingsfonds is ideaal om met beleggen te beginnen of om meer rendement te halen dan andere beleggingsfondsen die meer kosten en/of minder opleveren.

 

Behavior based beleggen voor institutionele beleggers

Ook voor institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, is het van het grootste belang dat in zee gegaan wordt met een topfonds dat is gericht op duurzaamheid en een stabiel rendement. Deze valt of staat met de kwaliteiten van de beheerder en zijn team. Behavior based investing fonds is zo'n fonds. Neem daarom contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Behavior based investing/ Rijkslim belegt in de top 40 duurzaamheid  

Rijkslim heeft na jarenlange studie de 40 meest duurzame bedrijven die op de beurs te koop staan gevonden uit de ongeveer 40.000 bedrijven. Slechts 1 op de 1000 bedrijven komt dus door de duurzaamheidstest van Rijkslim. Het zijn die 40 bedrijven die gedurende tientallen jaren bewezen hebben de hoogste bijdrage aan onze maatschappij te leveren. We kiezen uitsluitend voor de hoogste kwaliteit. Dit zorgt voor een zeer laag risico. De koersfluctuaties blijven beperkt. U zult heerlijk slapen. En tegelijkertijd slapend rijk worden. Vroeg of laat kiest u voor het hoogste rendement. Kies daarom nu voor Rijkslim.

 

Profiteren van marktomstandigheden 

Uit de 40 beste bedrijven kiezen we bij een nieuwe investering dat bedrijf dat er op dat moment het beste voor staat. Mogelijk is een van hen verwaarloosd door de andere beleggers doordat bijvoorbeeld een flamboyante eigenaar van een nieuw bedrijf veel aandacht trekt. We beleggen graag in ondergewaardeerde bedrijven. Vroeg of laat trekt de koers naar boven bij. Geduld wordt overvloedig beloond.


Missie Behavior based investing

Missie: Institutionele en particuliere investeerders een degelijk en duurzaam rendement bieden door met bescheiden risico te investeren in de beste duurzame bedrijven met lange staat van dienst.

 

Wanneer Behavior based beleggen?

Beleg een deel van het beschikbare vermogen in Behavior based investing fonds i.o. als één of meerdere van onderstaande punten van toepassing zijn:

  1. U zelf geen tijd heeft om actief te beleggen en u te verdiepen in bedrijven
  2. Niet de zenuwen heeft om kalm te blijven bij koersfluctuaties
  3. Een degelijk en duurzaam rendement uit het vermogen wilt halen
  4. U begrijpt dat goede aandelen op termijn de beste investering zijn, beter dan vastgoed, obligaties en vastrentende waarden
  5. U op termijn geld wilt nalaten voor uw familie en/of andere goede doelen
  6. U voor de langere termijn wilt beleggen en minder waarde hecht aan consumeren
  7. U af en toe, deswenst, wilt sparren met uw beheerder over uw situatie
  8. U een fondsbeheerder wil die meebelegt en daarmee succesvol is
  9. U niet alleen hard wilt werken, maar ook slim, door uw verdiende geld voor u te laten werken
  10. U de medeverantwoordelijkheid heeft om namens een institutionele belegger verantwoorde beleggingsbeslissingen te nemen

Hierboven ziet u het belang van het beheersen van emoties bij beleggen. Als de markt depressief is zijn beleggers geneigd uit te stappen. Dat is zeer gevaarlijk omdat vaak juist dan de kans het hoogst is dat de markt herstelt. Dus beleggen is niet voor emotionele mensen. Vraagt u zich eerst goed af of beleggen wel iets voor u is.

 

Doel Behavior based beleggen

Doel van het beleggingsfonds is om maximaal rendement te halen voor de participanten. De beheerder van het fonds, dr. M.M. Rietdijk belegt al meer dan 15 jaar volgens de aanpak van het Behavior based investing fonds i.o. Zijn eigen financiële belangen lopen daarmee parallel aan die van de overige participanten. Dit wordt versterkt doordat de beheerder op prestaties wordt beloond.

Beleggingsfilosofie en resultaten

De expertise van dr. Rietdijk is psychologie (masters in klinische, sociale en organisatiepsychologie) en economie (PhD). Dit maakt hem bij uitstek geschikt als belegger. Zijn persoonlijk aandelenvermogen is gestegen van maart 2009, toen hij tijdens een crisis instapte, naar maart 2022 van euro 40.000 naar 900.000, gemiddeld 27% per jaar.

Disclaimer: het betreft hier  geherinvesteerde inkomsten van de beheerder, dus ook geïnvesteerde besparingen op salaris en neveninkomsten..

Wij verwachten het voor u aanzienlijk beter te doen dan uw huidige rendementen. Maak daarom een afspraak om uw mogelijkheden te verkennen.

Verklaring van de goede resultaten van de Behavior based investing aanpak

Rietdijk weet als psycholoog en yogaleraar veel van psychopathologie. Afwijkend gedrag vindt plaats in tijden van stress. Als psycholoog koopt hij als de beurs in paniek is en verkoopt hij zelden. Verder is hij in staat, vanwege zijn bedrijfskundig economische kennis, om winstgevende bedrijven te vinden voor een redelijke prijs.

Marius is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar hij de onderwerpen Gedragsverandering, Rijk worden en Scenarioplanning  doceert.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar zijn wel de beste voorspeller voor toekomstig succes.

Toelatingsbeleid

Wij gaan graag met u in zee als u de volgende stellingen onderschrijft:

1. U bent bereid en in staat verliezen te lijden tot 50%. Toelichting: de afgelopen eeuw is het 3x voorgekomen dat de aandelenbeurzen met 50% of meer inzakten. Het is dan uitzingen en van het grootste belang om dan niet te verkopen. Ieder jaar daalt de koers wel eens met 10%, eens in de vijf jaar met wel 20%. Dit herstelt binnen een maand of jaar respectievelijk. Instappen op dergelijke momenten levert enorme winsten op.

2. Beleg alleen met geld dat u de komende 3 jaar niet nodig heeft.

3. Beleg minimaal een bedrag van 100.000 euro.

4. U bent bereid om indien u binnen drie jaar uit het fonds stapt 3% boete te betalen. Toelichting: om lichtzinnig beleggen te vermijden en om te garanderen dat u voor de lange termijn belegt. We gaan een partnerschap aan voor meerdere jaren.

 

In onderstaande tabel staat aangegeven wat uw opbrengsten zijn als u een beginbedrag van 1 (bijvoorbeeld een ton) lang laat renderen. Bij een gemiddeld rendement van 10 % in de toekomst kijkt u op de X as naar 10% en op de Y as naar het aantal jaren dat u uw belegging laat renderen. Bij 10 jaar ziet u dat uw vermogen is opgelopen van 1 naar 2,55. Als u een ton investeert in een indexfonds bent u dus over 10 jaar 155 duizend euro rijker. Bij een rendement van 20% bij RIjkslimis uw vermogen verhoogd met 519 duizend euro na tien jaar, ruim 3x zo veel. Als u tussentijds uw dividenden herbelegt loopt dit nog veel harder op, zeker bij Rijkslim, waar we veel hoogdividend bedrijven in portefeuille hebben. Dit laat in een oogopslag zien hoe lonend het is om gedurende lange tijd is goed renderende ondernemingen te beleggen en je niet te laten verleiden door de laatste hypes.

Hierboven ziet u het rendement van Rijkslim van de afgelopen 11 maanden, zolang de prestaties worden bijgehouden. Het presteerde 42% punt beter dan de gangbare benchmark, de S&P 500 en zeker dan uw spaarrekening! Eerder gaf ik aan dat vanaf 2009 een persoonlijk rendement werd behaald van 27% gemiddeld per jaar. Naar verwachting zal Rijkslim ook in de toekomst de S&P blijven verslaan. Gegevens uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, maar wel de beste garantie.

Kosten

Behavior based beleggen zorgt voor resultaten, niet alleen op mooie verhalen of op basis van hoeveelheid belegd vermogen. Daarom zullen alleen de minimale administratiekosten in rekening komen en een performance fee van 1/5 over de winst met high water mark. Dus na een minder jaar betaalt u geen performance fee zolang niet boven het hoogste punt wordt gepresteerd. Zodat de belangen van het fonds zoveel mogelijk parallel lopen aan uw belangen. 'Concurrenten' van het fonds berekenen meestal hogere kosten. Indexfondsen hebben nauwelijks kosten, maar behavior based investment presteert beter. Zodra het fonds i.o. genoeg prospects heeft verzameld beginnen we een 'AFM light' fonds, waarbij we wel bij de AFM staan ingeschreven, maar niet onder toezicht van de AFM staan en sturen we u onze prospectus toe.

Geïnteresseerd?

Participeer vanaf een bedrag van 100.000 euro. Neem contact op voor vragen of een kennismakingsgesprek..