Fotograaf: Candide Rietdijk

Beheerder Behavior based investing fonds i.o.

Dr. Marius Rietdijk is assistant professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, gespecialiserd in positieve gedragsverandering waarmee je het beste uit je leven haalt. Hij is trustee bij het Cambridge Center for Behavioral Studies. Zijn PhD thesis Organisaties Conditioneren gaat over het toepassen van de natuurwetenschap van gedragsanalyse op bedrijfsvraagstukken. Dit heeft geresulteerd in buitengewone financiële resultaten van 27% per jaar gedurende de afgelopen 14 jaar, inclusief beleggingsresultaten, exclusief waardestijgingen vastgoed.

Rietdijk behoort tot de 'Superinvestors van Graham-Doddsville,' beleggers die de filosofie van Warren Buffett en andere succesvolle beleggers volgen. Wij verwachten een rendement van minimaal 7%, na aftrek van alle kosten.

Behavior based investement fonds zal door de AFM verplicht worden de fondsadministratie en de participantenadministratie door een specialistische partij te laten uitvoeren die 0,5% per jaar aan kosten berekend. Hieronder vallen:

  • Het begeleiden van de oprichting van Behavior based investing fonds als Fonds voor gemene rekening (fgr)
  • Activiteiten ter bevordering van toezicht op het Behavior based investing fonds
  • Het zorgen voor de communicatie met participanten zoals verslaglegging en maandelijkse rapportage van koersontwikkeling
  • Het zorgdragen voor de administratieve verwerking van mutaties in het fonds

Hierdoor kan de beheerder zich volledig richten op het maximaal laten renderen van het fonds en de relatie met de participanten.

 

Resultaten 

Rietdijk begon in de zomer 1997 met beleggen en ging als onervaren speculant direct de fout in tijdens de 'camping-hausse.' Aandelen op de Russische en Chinese beurs waren dat jaar gestegen met respectievelijk 30 en 42%. Hij was bang achter te blijven en stapte in. Dit werd afgestraft al in oktober, toen beide beurzen in elkaar klapten en hij verkocht.

Hij herhaalde deze fout in 2000 toen hij voor 25 euro aandelen uit een internet fonds kocht. De koers steeg naar 185 om te zakken naar een stabiel niveau van 10.

De 'ommekeer' kwam toen veellezer Rietdijk een boek las over belegger Warren Buffett en Martien van Winden leren kennen met wie hij het boek Slag om de toekomst schreef met Nederlands topbelegger Martien van Winden over het toepassen van scenario-planning op de beurs. Hij transformeerde van speculant naar investeerder.

Daarbij leerde hij om niet de koersen te volgen, maar de waarde-ontwikkeling van de onderliggende bedrijven. Een cruciaal moment was de crisis van 2008/9 waarvan hij maximaal profiteerde door een financiële meevaller volledig te investeren op het dieptepunt van de markt, in maart 2009. Hij wist dat natuurlijk niet, er gaat dan immers geen belletje rinkelen, maar zag wel dat de koers/winstverhoudingen tot een minimaal waren gedaald.

Het vermogen steeg van netto 40.000 euro in maart 2009 naar 700.000 euro in maart 2021. Na een erfenis van 3 ton is het anno mei 2022 gestegen tot 1,3 miljoen. Door te beleggen in vooral zeer winstgevende Amerikaanse multinationals wist hij optimaal te profiteren van de stijging van de dollar en hun valutavoordelen, zonder gebruik te hoeven maken van zogenaamde opties om verliezen af te dekken. We verwelkomen verliezen juist om goedkoop bij te kopen en zien optiehandel als puur gokken op snelle winst op de korte termijn, terwijl scenario-planning juist voorschrijft niet te voorspellen omdat dat tot mislukken is gedoemd.

 

 

Publicaties

'

 

Boeken

Rietdijk, M.M. & M. Van Winden (2003). Slag om de toekomst. Bedrijfsstrategieën voor goede en slechte tijden. Amsterdam: Balans

Rietdijk, M.M. (2009). Organisaties conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties. Academisch proefschrift, 335 p. Amsterdam: VU University Press.

Rietdijk, M.M. (2009). Gedragsverandering in organisaties. Hoe het beste van mensen gedaan te krijgen, 215p. Assen: Van Gorcum.

Eysbroek, N., B. Steunenberg, L. Van der Sluis & M.M. Rietdijk (2012). Haagse hakken. Amsterdam: Balans.

Mion, V. en M.M. Rietdijk (2013). Presteren met Pavlov. Laat mensen een stap extra zetten. Amsterdam: Boom/Nelissen.

 

Book Chapters

Rietdijk, M.M. (2015). Voorwoord. In Ten Hoedt, F. & P. Spruijt. Het ABC van OBM. Mijnmanagementboek.

Rietdijk, M.M. (2017). Conditioning Compliance. In: Bleker - van Eyk, S.C. & R.A.M. Houben (eds.). Handbook of Compliance & Integrity Management. Theory and Practice, 109-117. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Gianotten, M., M. ter Veen & M. Rietdijk (2017). Effectief sturen van samenwerkingsrelaties. In: Bouwer, E. & L.  Van 't Klooster (ed.). Relevance.p. 10-20. Amsterdam: Giarte, interne publicatie.

Rietdijk, M.M. (2018). Behaviorisme en veiligheid. In Guldenmund, F. Gedrag & Veiligheid. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet, p. 37-57.

Rietdijk, M.M. (2019). Voorwoord. In: Leij, Joost van der. Management Cybernetics. Gezonde financiën & gezonde medewerkers. Philosophicon.

Rietdijk, M.M. (2020). Voorwoord. In: Broeder, R. den & J. Kerkhofs. Organizational Behavior Management. Een introductie. Van Haren Publishing.

Rietdijk, M.M. (2020). Preface. In: Broeder, R. den & J. Kerkhofs. Organizational Behavior Management. An Introduction. Van Haren Publishing.

Rietdijk, M.M. (2020). Voorwoord. In: Grootens, W. & D. Siliacus. De vloer op. De tien principes om het beste uit jezelf te halen. Haystack.

 

Scientific publications:

Rietdijk, M.M. Gedragsmanagement. Gedrag en organisatie, 1991, nr. 5, p. 320 - 330.

Rietdijk, M.M. Gedragsmanagement. In: Thierry, Hk., Koopman, P. & H. Van der Flier (1992). Wat houdt mensen bezig? Recente ontwikkelingen rond motivatie en arbeid, p. 75- 88. Utrecht: Lemma.

Rietdijk, M.M. (1993). Gedragsverandering in organisaties. In: Schreinemakers, J.F. & B.G.F. Pol (red.). Bedrijfskunde en Technologie. Enschede: UT Service, p. 147-154.

Rietdijk, M.M. The Technology of Performance Management. Paper gepresenteerd op het congres van de Werkgemeenschap voor de sociaal-wetenschappelijke studie van arbeids- en organisatievraagstukken (WESWA), Enschede, 18 nov. 1994, 18 pp.

Rietdijk, M.M. (1995). Performance Management op de werkvloer: eerste Nederlandse resultaten. In: Klijnstra, A.M. & B.G.F. Pol (red.). Structuur en proces: miskend spanningsveld, p. 115-124. Enschede: UT Service.

Rietdijk, M.M. (dec. 1995). Prestatiemanagement. Het beïnvloeden van gedrag en resultaten. Cahier  vakgroep Human Resource Management, 63 pag.

Idem, (nov. 1996, 2e druk).

Idem, (nov. 1999, 3e druk).

Heijden, B.I.J.M. van der & M.M. Rietdijk (1996). Expertisemanagement: instrumentarium en toepassingen. Gedrag en organisatie 9, p. 209-224.

Rietdijk, M.M. (1997). Naar een interne validiteitsverbetering van bedrijfskundig en HRM-onderzoek. In: Dynamiek in organisatie en bedrijfsvoering. Proceedings NOBO onderzoeksdag,  p. 331. Enschede: UT Service.

Bood, R.P., T. H. Homan, M.M. Rietdijk & J. van Uden (1998). Studying Organizational Learning Resulting from Large Scale Interventions. Paper gepresenteerd op the Academy of Management Midyear Conference on ‘Organizational Learning: Moving from Theory to Research’. George Washington University, 22-23 Maart. Washington.

Nijhof, A.H.J. & M.M. Rietdijk (1999). An ABC-analysis of ethical organizational behavior. Journal of Business Ethics 20, 39-50.

Sahin, M., Rietdijk, M. & P. Nijkamp (2006). Ethnic employees’ behaviour vis-à-vis customers in the service sector. Paper gepresenteerd op het congres van de European Regional Science Association (ERSA). Athene, 31 Augustus.

Sahin, M., Rietdijk, M. & P. Nijkamp (2006). Ethnic employees’ behaviour vis-à-vis customers in the service sector. Research Memorandum 2006-2, 17p. Amsterdam: VU.

Sahin, M., M. Rietdijk & P. Nijkamp (2007). Is Cultural Diversity a Socio-Economic Opportunity? A Case Study on the Performance of Migrant Workers in the Dutch Service Sector. Studies in Regional Science, 37, 2, p. 307-313.

Sahin, M., P. Nijkamp & M.M. Rietdijk (2009). Cultural diversity and urban innovativeness: Personal and business characteristics of urban migrant entrepreneurs. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 22, 3, p. 251-281. 

 

Professional publications:

Rietdijk, M.M. (1994). Technieken van gedragsmanagement. In: Fisscher, O.A.M., R.H.W. Vinke & J.S.L. Ykema (red.). Handboek Human Resource Management, aflevering 24, pp. II.A.38, 301-318, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 18 pp.

Rietdijk, M.M. (1995). Van werk een feest maken. Gids voor Personeelsmanagement, 2, p. 14-18.

Rietdijk, M.M. (1995). Duurzaam motiveren voor betere prestaties. In: Fisscher, O.A.M., R.H.W. Vinke & J.S.L. Ykema (red.). Handboek HRM in de praktijk, aflevering 2, 6/6-1.1- 1-15. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 15 pag.

Janssen, A.M.P., A.E.C. Logger, M.M. Rietdijk, W. Spaink & L. de Waal. Paneldiscussie arbeidscontract en organisatiecultuur. In: Vinke, R.H.W. (red.)(1996). Jaarboek Personeelsmanagement 1997, p. 141-144. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Rietdijk, M.M. (1996). De APG-analyse als hulpmiddel bij prestatieverbetering. In: Kluytmans, F., W.A.M. de Lange, W.J.M. Meekel & R.H.W. Vinke (red.). Handboek Methoden, Technieken en Analyses voor Personeelsmanagement, aflevering 40, p. I.6.7.1-701-714. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.

Rietdijk, M.M. (1996). Motiveren voor duurzame organisatieverandering. M & O Quarterly 3,p. 90-91.

Rietdijk, M.M. (1997). De APG-analyse als hulpmiddel bij prestatieverbetering. In: Croonen, J. (red.). Prestaties sturen (serie Management Methoden en Technieken), p. 36-44. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Rietdijk, M.M. (1998). Opzet voor een gedragsgerichte benadering van een management-training. In: P.W.J. Schramade (red.). Handboek Effectief Opleiden, p. 7.5-3.01 - 7.5-3.18. ‘s Gravenhage: DELWEL.

Rietdijk, M.M. & M. van Winden (nov. 2003). Slag om de toekomst. Bedrijfsstrategieën voor goede en slechte tijden. Amsterdam: Balans.

Rietdijk, M.M. (2006). De manager als gedragsveranderaar. Tijdschrift voor Management Development. Winter, p. 26-31.

Meiresonne, A. , M.M. Rietdijk & A.F.D. Schaper (2009). Waarderen door complimenteren. Positieve bekrachtiging werkt. Tijdschrift voor Management Development. Voorjaar, p. 20-23.

Rietdijk, M.M. (2009). Versneld leren met complimenten. Nieuwsblad Expertise, 2, p. 11-12.

Rietdijk, M.M. (2009). Samenvatting proefschrift Organisaties Conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap (Journal of Applied Occupational Sciences) 22, 4, p. 154-159.

Rietdijk, M.M. (2017). Pesten is een extreme vorm van straffen. In: Psychologie Magazine, juni, p. 82.

Rietdijk, M.M. (2019). Gedragsverandering. Column in Dichterbij, periodiek van de RABO bank, p. 39.

 

Reports for third parties

Rietdijk, M.M. (2006). Gedragsverandering in de Bouw. Ongepubliceerde paper. Verspreid onder leden van de Integriteitstafel, de Nieuwbouw alsmede de Regieraad binnende bouw, 10 p.

Noorderhaven, N.G., E. Molier, A.A.C.J. van Oijen en M. M. Rietdijk (2006). Institutioneel, economisch en cultureel kader van de bouw. Eindverslag PSIBouw project V023, 46p.

Noorderhaven, N.G. , E. Molier, A.A.C.J. van Oijen & M. Rietdijk (april 2007). Ontwikkeling meetinstrument voor cultuur in de bouw. Eindverslag PSIB Project V 305, 56 p.

Deters, C. & M.M. Rietdijk (2007). Evaluatie Contracteringsprocessen Rijkswaterstaat; contractering Westrandweg (Design & Construct). PSIBouw.

 

Other scientific activities:

Internetpublicaties

Rietdijk, M.M. (2009). Organizational Behavior Management (OBM) in The Netherlands. Transcript of Marius Rietdijks PhD defence.

Rietdijk, M.M. (2009). Transcript verdediging en promotie Marius Rietdijk.

 

Publicaties in overige periodieken

Rietdijk, M.M. Motivatieonderzoek. In: NedapPers, 1994, 46, p.1.

Nijhof, A.H.J. & M.M. Rietdijk (1995). Prestatieloon. Intermediair 10, p. 5.

Rietdijk, M.M. (2009). Proefschrift: de geheimen van gedragsverandering. Avenir, mei, p. 8-9.

 

Gepubliceerde lezingen

Rietdijk, M.M. Gedragsmanagement. Paper gepresenteerd op het NIAS, Wassenaar, 17 mei 1991.

Rietdijk, M.M. Gedragsverandering in organisaties. Paper gepresenteerd op de 6e NOBO onderzoeksdag. Rotterdam, 10 november 1993.

Rietdijk, M.M. Performance Management. In: Syllabus bij het seminar Beloning in de not for profit sector, HayGroup, Baarn, 16 februari 1995, 14 p.

Rietdijk, M.M. Motiverende elementen bij veranderingsmanagement. In: Syllabus bij het seminar Effectief Veranderingen Leiden, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, 18 mei 1995, 43 p.

Rietdijk, M.M. Extrinsieke motivatie: van werken een feest maken. In: bundel bij het congres Motivatie, de vergeten succesfactor, Nederlands Studiecentrum, Goudse Schouwburg, 2 november 1995, 31 p.

Rietdijk, M.M. Performance Management op de werkvloer: eerste Nederlandse resultaten. Paper gepresenteerd op de 7e NOBO onderzoeksdag. Groningen, 22 november 1995.

Rietdijk, M.M. Gedragsverandering op de werkvloer. Paper gepresenteerd op de conferentie De Levende Organisatie, Breukelen, 29 mei 1998.

 

LinkedIn publications

Rietdijk, M.M. Het uitvoeren van een Prestatieverbeterplan (2011a). https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519550117580664832 

Rietdijk, M.M. Hoe wetenschappelijk is het ABC-model? (2011b). https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6520494947349594112 

Rietdijk, M.M. Awareness sessies Gedragsverandering en Scenario-planning (2011c). https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6520156973780996096 

Rietdijk, M.M. Hoe de gedragswetenschap leiders helpt een positieve bedrijfscultuur te vormen (2011d). https://www.linkedin.com/posts/activity-6099890257082269696-0UQM 

Rietdijk, M.M. Why I love feminism (2019a). https://www.linkedin.com/posts/activity-6533549573745582080-KnQF 

Rietdijk, M.M. How can we reach the goals of feminism, humanism and animalism? (2019b). https://www.linkedin.com/posts/activity-6535370570157174784-2R6j 

Rietdijk, M.M. Waarom hypnose beter helpt dan alleen praatsessies (2019c). https://www.linkedin.com/posts/activity-6551831071363870720-t738 

Rietdijk, M.M. How many behavior analysis programs have been started? (2019d). https://www.linkedin.com/posts/activity-6561234902946328576-Nqcg 

Rietdijk, M.M. What are behavioral laws? (2019e). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564568051176611840-BIvg 

Rietdijk, M.M. What is choral responding? (2019f). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564569419635392512-0uYP 

Rietdijk, M.M. What is a breaking point? (2019g). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564570224203563009-h3vh 

Rietdijk, M.M. What are confounding variables? (2019h). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564571416916824064-vc5q 

Rietdijk, M.M. What is a constructional approach? (2019i). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564573367419183104-qEYy 

Rietdijk, M.M. What is deprivation? (2019j). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564574132841910272--NMd 

Rietdijk, M.M. What is prompting? (2019k). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564576404032364544-LkE5 

Rietdijk, M.M. What is a reward? (2019l). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564577695718604800-z2zw 

Rietdijk, M.M. What is satiation? (2019m). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564578698752851968-NdIz 

Rietdijk, M.M. What is a secondary reinforcer? (2019n). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564579724822228993-qTk1 

Rietdijk, M.M. What is social facilitation (2019o). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564580750845448192-fC8G 

Rietdijk, M.M. How do you change your own behavior? (2019p). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564586210453532672-UHGS 

Rietdijk, M.M. What is verbal behavior? (2019q). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564593068866174977-PUdc 

Rietdijk, M.M. What is a behavioral repertoire? (2019r). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564594080385499136-cqSM 

Rietdijk, M.M. What is shaping? (2019s). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564594864103788544-aMO_ 

Rietdijk, M.M. What is rate of responding? (2019t). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564596547189903360-9-rU 

Rietdijk, M.M. What is errorless learning? (2019u). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564603915411824640-KqC5 

Rietdijk, M.M. What is escape behavior? (2019v). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564605152362397696-r8kV 

Rietdijk, M.M. What is evoke? (2019w). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564607106526392321-iV7b 

Rietdijk, M.M. What is a free operant? (2019x). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564611922841473024-jE1z 

Rietdijk, M.M. What are behavioral dimensions? (2019y). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564761665206796288-JPig 

Rietdijk, M.M. What is intensity in relation to behavior? (2019z). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564763367561543680-8MOu 

Rietdijk, M.M. What is topography of a response? (2019aa). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564764641111617536-Qr-b 

Rietdijk, M.M. What is transitory behavior? (2019ab). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564766015081717760-u7zw 

Rietdijk, M.M. What is transfer of stimulus control (2019ac). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564767766266556416-kqrX 

Rietdijk, M.M. What is behavioral economics? (2019ad). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564782071649312768-0xrb 

Rietdijk, M.M. What is non-contingent reinforcement? (2019ae). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564797427063365632-SfjF 

Rietdijk, M.M. What is behavioral cusp? (2019af).https://www.linkedin.com/posts/activity-6564798900270702592-lCC9 

Rietdijk, M.M. What is behavior? (2019ag). https://www.linkedin.com/posts/activity-6564801967296786432-I5S6 

Rietdijk, M.M. Why management theory should go from indirect towards direct measurements of behavior (2019ah). https://www.linkedin.com/posts/activity-6565116648280469504-CMLd 

Rietdijk, M.M. Why stakeholder theory should adopt behavior analysis (2019ai). https://www.linkedin.com/posts/activity-6565309050018385921-U1ks 

Rietdijk, M.M. The missing link in management research (2019aj). https://www.linkedin.com/posts/activity-6565471301006426112-Q-uR 

Rietdijk, M.M. How to change the behavior of the executive team (2019ak). https://www.linkedin.com/posts/activity-6565538258149867520-v5an 

Rietdijk, M.M. How do we measure complexity? (2019al). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566210636592885760-xhsT 

Rietdijk, M.M. The most crucial social skill (2019am). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566215040750493696-QTQD 

Rietdijk, M.M. Why management academics publish about abstractions instead of behavior (2019ao). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566949972359688193-0Ryc 

Rietdijk, M.M. A functional analysis of desired verbal behavior of management academics (2019ap). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566952053099364352-o-cs 

Rietdijk, M.M. The courage for adopting OBM/Applied behavior analysis (2019aq).https://www.linkedin.com/posts/activity-6567677196637470720-yh0q 

Rietdijk, M.M. The future desired behavior of management academics (2019ar). https://www.linkedin.com/posts/activity-6566954590460346368-b1pH 

Rietdijk, M.M. Harvard business school adopts Applied behavior analysis (2019as). https://www.linkedin.com/posts/activity-6567686554339414016-_Hqn 

Rietdijk, M.M. How organizations protect our genes (2019at). https://www.linkedin.com/posts/activity-6568058670247215104-FwSl 

Rietdijk, M.M. What to make of excuses from a serial killer (2019au). https://www.linkedin.com/posts/activity-6568091118280540160-AEWM 

Rietdijk, M.M. How compliance offers can bring out more than minimum performance (2019av). https://www.linkedin.com/posts/activity-6568100408227700737-C8lO 

Rietdijk, M.M. What makes behavior analysis so reinforcing? (2019aw). https://www.linkedin.com/posts/activity-6568179643474681856--yvG 

Rietdijk, M.M. Right wing parties, beware of the punishment trap (2019ax).https://www.linkedin.com/posts/activity-6569590571701276672-98Lh 

Rietdijk, M.M. The secrets of self control and behavioral economics (2019ay). https://www.linkedin.com/posts/activity-6569877289167912960-KMLe 

Rietdijk, M.M. The future of management (2019az). https://www.linkedin.com/posts/activity-6578306013739401216-FXQN 

Rietdijk, M.M. Using OBM to increase billable hours (2019ba). https://www.linkedin.com/posts/activity-6580001818712113152-QzSU 

Rietdijk, M.M. The function of drugs? (2019bb). https://www.linkedin.com/posts/activity-6583968525705183232-0rd- 

Rietdijk, M.M. Why social scientists invent complex concepts (2019bc). https://www.linkedin.com/posts/activity-6583973141524164608-4cZp 

Rietdijk, M.M. Commentaar op Brabantse automobilist rijdt langzamer door snelheidsmeter met spaarsysteem (2019bd). https://www.linkedin.com/posts/activity-6594190168620707840--Hjx 

Rietdijk, M.M. Serviceverbetering bij buschauffeurs (2019be). https://www.linkedin.com/posts/activity-6595243613201018880-rkZE 

Rietdijk, M.M. Why behavior analysis is replacing psychology (2019bf). https://www.linkedin.com/posts/activity-6595957814672396288-zt_p 

Rietdijk, M.M. Legaliseer drugs nu (2019bg). https://www.linkedin.com/posts/activity-6612596019299516416-f70R 

Rietdijk, M.M. Hypnose voor meer business (2020a). https://www.linkedin.com/posts/activity-6632968805649920000-WGOF 

Rietdijk, M.M. The eternal formula for change (2020b). https://www.linkedin.com/posts/activity-6635083077548933121-NeQl 

Rietdijk, M.M. Organisaties conditioneren meest verkochte Nederlandse proefschrift ooit (2020c). https://www.linkedin.com/posts/activity-6641962107783000064-f6co 

Rietdijk, M.M. Uitzonderlijke klasse (2020d). https://www.linkedin.com/posts/activity-6648137017962049537-c-Hn 

Rietdijk, M.M. Yoga na corona (2020e). https://www.linkedin.com/posts/activity-6651397225391898625-hr7s 

Rietdijk, M.M. Arme tijden, rijke tijden (2020f). https://www.linkedin.com/posts/activity-6652780839774097408-v5vt 

Rietdijk, M.M. How the green dream is damaging the earth and fuels capitalism. The new brave documentary of Michael More (2020g). https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6519550117580664832 

Rietdijk, M.M. Vader C.W. (Wim) Rietdijk overleden (2020h). https://www.linkedin.com/posts/activity-6662983678144196609-6le6 

Rietdijk, M.M. Waarom ondernemers duurzamer zijn dan politici (2020i). https://www.linkedin.com/posts/activity-6667968775717040128-ze42 

Rietdijk, M.M. Boek OBM, een introductie, verschenen! (2020j). https://www.linkedin.com/posts/activity-6671164287563657216-ZZSF 

Rietdijk, M.M. Turnbond over de brug (2020k). https://www.linkedin.com/posts/activity-6694690835906232320-MMN- 

Rietdijk, M.M. Bevrijding (2020l). https://www.linkedin.com/posts/activity-6704694703876554752-Tzyq 

Rietdijk, M.M. Verder dan vrijheid en respect (2020m). https://www.linkedin.com/posts/activity-6708108326921666560-IUvK 

Rietdijk, M.M. 10 redenen waarom B.F. Skinner shockeert en helpt (2020n). https://www.linkedin.com/posts/activity-6709174807549812736-mml0 

Rietdijk, M.M. Interview met Marius Rietdijk, Pavlov beval hypnose al aan! (2020o). https://www.linkedin.com/posts/activity-6710904010083233793-gYWF 

Rietdijk, M.M. Why behaviorism and hypnotherapy are good for you (2020p). https://www.linkedin.com/posts/activity-6713374094592684032-cWwc 

Rietdijk, M.M. Change challenge: found a better method than OBM or Hypnosis? Money back (2020q). https://www.linkedin.com/posts/activity-6714419261399470080-zwD5 

Rietdijk, M.M. Free from autonomous man (2020r). https://www.linkedin.com/posts/activity-6715091761582145536-F9rt 

Rietdijk, M.M. Art and science (2020s). https://www.linkedin.com/posts/activity-6715990198544609281-RxaW 

Rietdijk, M.M. More support for a conditioning interpretation of change: hypnosis and operant conditioning (2020t). https://www.linkedin.com/posts/activity-6717686774958755840-tlUT 

Rietdijk, M.M. My hypnotherapy results thus far (2020u). https://www.linkedin.com/posts/activity-6719205063560085504-WCxf 

Rietdijk, M.M. More hypnotic results, elaborated (2020v). https://www.linkedin.com/posts/activity-6719210760981032960-OZs4 

Rietdijk, M.M. Another hypnotic story (2020w). https://www.linkedin.com/posts/activity-6719220439165538304-Mw5Z 

Rietdijk, M.M. Heal and connect your three brain parts with meditation and hypnosis (2020x). https://www.linkedin.com/posts/activity-6719856144690556928-KRU6 

Rietdijk, M.M. Hoe hypnose hormonaal heelt (2020y). https://www.linkedin.com/posts/activity-6722408812495597568-rlsO 

Rietdijk, M.M. Goed of slecht nieuws show? (2020z). https://www.linkedin.com/posts/activity-6723128463429033984-b7a3 

Rietdijk, M.M. Cultuur kun je niet meten, maar gedrag wel (2020aa). https://www.linkedin.com/posts/activity-6727478416725086208-E-FP 

Rietdijk, M.M. Baas over jezelf met een schaakklok (2020ab). https://www.linkedin.com/posts/activity-6731504133423063040-03BR 

Rietdijk, M.M. Naar de gevangenis! (2020ac). https://www.linkedin.com/posts/activity-6732406883472179200-K-nZ 

Rietdijk, M.M. De uiteindelijke oplossing (2020ad). https://www.linkedin.com/posts/activity-6736957438559297536-hCmE 

Rietdijk, M.M. Waarom ik niet met cryptocurrencies speculeer (2020ae). https://www.linkedin.com/posts/activity-6745979741683163136-Vz34 

Rietdijk, M.M. Nieuw boek van superbelegger Martien van Winden (2021a). https://www.linkedin.com/posts/activity-6749421146485116928-6C7q 

Rietdijk, M.M. Beloning stimuleert gedrag, waar ligt de grens (2021b). https://www.linkedin.com/posts/activity-6754635769064828928-mcLl 

Rietdijk, M.M. ...De rest tegen Omtzigt tegen de rest... (2021c). https://www.linkedin.com/posts/activity-6781506747266867200-xxZz 

Rietdijk, M.M. De beperkingen van belastingen (2021d). https://www.linkedin.com/posts/activity-6785892009476456448-OoHg 

Rietdijk, M.M. Positieve gedragsverandering in de politiek (2021e). https://www.linkedin.com/posts/activity-6785958955232358401-6NG8 

Rietdijk, M.M. Departement van Gedragsverandering bij Emiraten (2021f). https://www.linkedin.com/posts/activity-6791455025647378432-mt-F 

Rietdijk, M.M. Naar een versterking van de Nederlandse economie via het MKB (2021g). https://www.linkedin.com/posts/activity-6792350621207994368-U7FB 

Rietdijk, M.M. Moeders: Niet voorleggen aan je man, wel aan je zoon! (2021h). https://www.linkedin.com/posts/activity-6798893489053601793-SSq2 

Rietdijk, M.M. Kinderlijk eenvoudig (2021i). https://www.linkedin.com/posts/activity-6801390313165373440-5g7e 

Rietdijk, M.M. Gedragsderivaten (2021j). https://www.linkedin.com/posts/activity-6802188839428386816-Axsj 

Rietdijk, M.M. Luister mee... (2021k). https://www.linkedin.com/posts/activity-6807918024578883585-Jf9F 

Rietdijk, M.M. Material man (2021l). https://www.linkedin.com/posts/activity-6807924809159188480-vbXH 

Rietdijk, M.M. ... In a material world (2021m). https://www.linkedin.com/posts/activity-6807995225584259072-bSPh 

Rietdijk, M.M. Lofzang op de Vrije Universiteit Amsterdam (2021n). https://www.linkedin.com/posts/activity-6808740363067555840-_dYL 

Rietdijk, M.M. Geef je leven nog meer betekenis met meditatie (2021o). https://www.linkedin.com/posts/activity-6809316765777092608-6FZ- 

Rietdijk, M.M. Gedragsanalyse en het overwinnen van tegenslag (2021p). https://www.linkedin.com/posts/activity-6810088301870018561-51mj 

Rietdijk, M.M. Percepties en feiten (2021q).https://www.linkedin.com/posts/activity-6810489537731596288-jN-x 

Rietdijk, M.M. God's erfenis (2021r). https://www.linkedin.com/posts/activity-6810853654401228800-088- 

Rietdijk, M.M. Verander gedrag (2021s). https://www.linkedin.com/posts/activity-6812280053385236480-i_Vn 

Rietdijk, M.M. Waarom projecten uitlopen in tijd en kosten? (2021t). https://www.linkedin.com/posts/activity-6814091898458828800-Zerm 

Rietdijk, M.M. Hoe de gedragsanalyse de sociale psychologie verder helpt (2021u). https://www.linkedin.com/posts/activity-6814461970176106496-aV5c 

Rietdijk, M.M. Stop de drooglegging (2021v).  https://www.linkedin.com/posts/activity-6814543945721286656-sg3c 

Rietdijk, M.M. Duurzame gedragsverandering voor veiligheid (2021w). https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/duurzame-gedragsverandering-voor-veiligheid

Rietdijk, M.M. Kies de meest effectieve opleiding Verandermanagement/ Gedragsverandering (2021x). https://www.linkedin.com/posts/activity-6818436447801008128-2KUm 

Rietdijk, M.M. Goede en slechte mensen...(2021y). https://www.linkedin.com/posts/activity-6819112960603029504-6bSb 

Rietdijk, M.M. Waarom we drugs legaliseren (2021z). https://www.linkedin.com/posts/activity-6819888387579801600-GGcv 

Rietdijk, M.M. Beleggen is operant gedrag (2021aa). https://www.linkedin.com/posts/activity-6820255959777099776-_TjE

Rietdijk, M.M. Welja, geef het behaviorisme de schuld (2021ab). https://www.linkedin.com/posts/activity-6820765928045715457-Aw5C 

Rietdijk, M.M. Waarom ik 5 Nobelprijzen verdien (2021ac). https://www.linkedin.com/posts/activity-6820861072614940672-WjXj

Rietdijk, M.M. Lustrumcongres ADRIBA tien jaar positieve gedragsverandering (2021ad). https://www.linkedin.com/posts/activity-6821548091137687552-Oetg 

Rietdijk, M.M. Complimenten verspreiden zich verder over Nederland (2021ae). https://www.linkedin.com/posts/activity-6822903547693215744-eROt 

Rietdijk, M.M. Praktische toepassingen van de experimentele gedragsanalyse (2021af). https://www.linkedin.com/posts/activity-6823244142282362880-ZhOo 

Rietdijk, M.M. De taal van gedrag (2021ag). https://www.linkedin.com/posts/activity-6823745068248158208-Vpl8 

Rietdijk, M.M. Equivalent classes en Matching to sample (2021ah). https://www.linkedin.com/posts/activity-6824425831813713921-L_C1 

Rietdijk, M.M. Nog een paar sleutelbegrippen uit de experimentele gedragsanalyse (2021aI). https://www.linkedin.com/posts/activity-6825011442438205440-UVO0 

Rietdijk, M.M. Rijkslim in 1 dag (2021aj). https://www.linkedin.com/posts/activity-6825022985326383104-JCoY 

Rietdijk, M.M. Weerstand tegen verandering, een wetenschappelijke uitleg (2021ak).https://www.linkedin.com/posts/activity-6826424592278585344-sh_c 

Rietdijk, M.M. Succesvol beleggen gebaseerd op de experimentele gedragsanalyse (EGA)(2021al). https://www.linkedin.com/posts/activity-6826941109147639808-Z7a1 

Rietdijk, M.M. Creativitijd (2021am). https://www.linkedin.com/posts/activity-6826981033074810880-h8k3 

Rietdijk, M.M. Verkoop nog beter (2021an). https://www.linkedin.com/posts/activity-6828311485048008705-VhQu 

Rietdijk, M.M. Hoe verhoog je de veiligheid bij een bierbrouwer? (2021ao). https://www.linkedin.com/posts/activity-6829703813562216448-mk67

Rietdijk, M.M. Organizational Behavior Management (OBM) helder uitgelegd in een animatie (2021ap). https://www.linkedin.com/posts/activity-6830964116753047552-TZ9F

Rietdijk, M.M.  Ons gedrag is van een andere orde dan onze hersenen (2021aq). https://www.linkedin.com/posts/activity-6831336433039552512-JjlZ

Rietdijk, M.M.  Drugs for free (2021ar). https://www.linkedin.com/posts/activity-6833646992535666688-ufdt

Rietdijk, M.M. Hoe verdienen je kinderen later hun geld? (2021as). https://www.linkedin.com/posts/activity-6836200612711989248-xyTA

Rietdijk, M.M. Hoe u nog rijker zult zijn (2021at). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_rijke-adviseurs-loondienst-activity-6841964503421210624-vx8X

Rietdijk, M.M. De rijkdom aan gedragsveranderingstoepassingen (2021au). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_financial-behavior-modification-activity-6842927438926798848-h0Ar

Rietdijk, M.M. Zijn Franse moeder en Nederlandse vader maken hem geen Belg (2021av). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zen-johncleese-gaemdel-activity-6844250164266381312-s_L4

Rietdijk, M.M.  Freud's frustratie (2021aw). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_lang-leve-freud-dromen-zijn-g%C3%A9%C3%A9n-bedrog-activity-6845143996067581952-xqu_

Rietdijk, M.M. Geliefd, rijk of beroemd, wat wens je? (2021ax). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_webinar-over-de-top-3-meest-invloedrijke-activity-6847141188806459392-3S4p

Rietdijk, M.M. Drugshandelaar en minister-president op de tandem (2021ay). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_afschuw-om-dreiging-richting-rutte-benaderbare-activity-6848332783958450176-Ek7N

Rietdijk, M.M. Waarvoor kies jij, voor speculeren of beter, investeer! (2021az). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_speculeren-of-investeren-rijk-worden-op-activity-6848636079466180608-Xw3-

Rietdijk, M.M. Wapen je tegen (hyper) inflatie (2021ba). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wapen-je-tegen-hyper-inflatie-verschillende-activity-6849768966047498240-QIUb

Rietdijk, M.M. Operationaliseren van een nieuwe politieke #cultuur (2021bb). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_d66-wilde-wob-verzoek-docu-kaag-weigeren-activity-6849941585946296320-TEET

Rietdijk, M.M. Grotere koek of betere verdeling? (2021bc). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_economie-wetenschap-politicologie-activity-6857570255045222401-0cl2

Rietdijk, M.M. Goed en kwaad (2021bd). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mediteren-activity-6858122228765126656-6KQK

Rietdijk, M.M. Amoreel beleggen (2021be). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_amoreel-beleggen-aandeelhouders-activity-6859375581885210624-0shr

Rietdijk, M.M. (Ge)loof (2021bf). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_geloof-straf-en-gij-zult-gestraft-worden-activity-6862090828836335616-Qwsd

Rietdijk, M.M. #Liberalisme voor een slagvaardiger samenleving (2021bg). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_liberalisme-corona-zorg-activity-6862307185460858880-ojGO

Rietdijk, M.M. Klinkt als... (2021bh). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_opinie-boos-over-een-gestroopt-damhert-activity-6863962120636178432-Um2h

Rietdijk, M.M. Uit het schap (2021bi). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_achterban-d66-kritisch-over-belofte-van-kaag-activity-6864479326671290368-WSUB 

Rietdijk, M.M. Laat je inspireren (2021bj). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_psychologie-amsterdam-gedragsverandering-activity-6865562269175087104-ROh4

Rietdijk, M.M. Inspirator #warrenbuffett (2021bk). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_mariusrietdijknl-activity-6865607710335938560-yK2Q

Rietdijk, M.M. Corona scenario's (2021bl). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_kabinet-gaat-zwabberend-richting-paniekstand-activity-6869897955722244096-VrCy

Rietdijk, M.M. Hoe laat je mensen (#corona) regels naleven (2021bm)? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_corona-corona-gedragsanalyse-activity-6870433609287823360-tkX3

Rietdijk, M.M. Gevoel en verstand balanceren bij beleggen (2021 bn). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_speculeren-of-investeren-rijk-worden-op-activity-6872675772218294272-V0m_

Rietdijk, M.M. Bevrijd je uit de loonslavernij (2021bo). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_rotterdam-bloemendaal-werk-activity-6873185688632791040-OnMd

Rietdijk, M.M. Het miljonairsbrein ontrafeld door T. Harv Eker (2021bp). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_het-miljonairsbrein-ontrafeld-door-t-harv-activity-6873370017115754496-tLhj

Rietdijk, M.M. Van 0 naar anderhalf miljoen (2021bq). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_speculeren-of-investeren-rijk-worden-op-activity-6876441954415128577-QUOh

Rietdijk, M.M. Kandidaat gemeenteraad #Zaanstad (2021br). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zaanstad-vvd-zaandam-activity-6876808133751136256-p_84

Rietdijk, M.M. Vertrouwen of wantrouwen? (2021bs). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_vertrouwen-of-wantrouwen-in-deze-corona-activity-6879676601030717440-cQ7R

Rietdijk, M.M. Australian Aboriginal Wisdom (2022aa). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_australian-aboriginal-wisdom-those-who-activity-6884082321968918528-KQI6

Rietdijk, M.M. De zes lessen uit Rich Dad, Poor Dad (20222ab). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_de-zes-lessen-uit-rich-dad-poor-dad-een-activity-6885705224888078336-aS1d

Rietdijk, M.M. Complimentenprofessor of Dr. Doem (2022ac)?. https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_complimentenprofessor-of-dr-doem-we-zitten-activity-6887658691529637889--Ipi?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Angstcultuur veranderen in gelukscultuur (2022ad). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_angstcultuur-veranderen-in-gelukscultuur-activity-6890198019220799488-S6cT?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Wish you were here Milton Friedman (2022ae). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_a-grim-history-repeats-at-the-fed-activity-6891325165918056448-lmaw?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. OBM breed uitgerold bij KLM (2022af). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_positieve-gedragsverandering-in-organisaties-activity-6893855468146483200-yqgp?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Gedragsverandering voor financiële vrijheid (2022ag). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_gedragsverandering-voor-financi%C3%ABle-vrijheid-activity-6895265263743221760-HXOz?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Wetenschap en technologie als mede-drijver van economische voorspoed (2022ah). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wetenschap-technologie-keynes-activity-6895640631717220352-b9V6?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Keynes, de Freud der economen (2022ai). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_wetenschap-technologie-keynes-activity-6896363552915931137-VmRu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Luister naar Joost van der Leij (2022aj). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_133-betekenis-hypnotische-meditatie-by-activity-6897454168680787968-b67G?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Gedragsanalyse toegepast op het Oekraïne vraagstuk (2022ak). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_politiek-economie-bayesiaanse-abc-analyses-activity-6897918905851949056-wo2a?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Drie toekomst-scenario’s: hyperinflatie, hoge rentes of economische voorspoed (2022al)? https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_drie-toekomst-scenarios-hyperinflatie-activity-6898531320624951296-66Xc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. De tijdloze lessen van #miltonfriedman voor een kleine overheid (2022am). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_free-to-choose-1980-vol-01-the-power-of-activity-6900739883304841216-MOIb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Behavior based safety in Nederland (2022an). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_gedragsverandering-voor-veiligheid-activity-6902256197596979200-hVdu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Tirannen straffen (2022ao). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_verandering-abc-antecedenten-activity-6903949102711660545-Il92?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Op verkiezingscampagne met burgemeester van #Zaanstad Jan Hamming, zijn vrouw @roya kashani en #vvd raadslid Tjeerd Rienstra bij zorgcentrum Odeon in #Krommenie! (2022ap). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_zaanstad-vvd-krommenie-activity-6908039139904876545-8jD0?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M. Dear Mr. Putin (2022aq). https://www.linkedin.com/posts/mariusrietdijk_putin-russia-netherlands-activity-6910496321917337600-GZho?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Rietdijk, M.M.

 

Podcasts

https://anchor.fm/joost-van-der-leij/episodes/Gaat-Poetin-Oekrane-binnenvallen--Een-Bayesiaanse-ABC-analyse-met-dr--Marius-Rietdijk-e1e934k

 

Video

Gaat Poetin de Oekraïne binnenvallen? https://youtu.be/x4BTnRUQBJg

Bayesiaanse ABC-analyse van het gedrag van de ECB in zake inflatie. Met dr. Marius Rietdijk 35) Bayesiaanse ABC-analyse van het gedrag van de ECB in zake inflatie. Met dr. Marius Rietdijk - YouTube

 

 

Ongepubliceerde lezingen

Rietdijk, M.M. Menselijke factoren in de logistiek. Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep Logistieke Beheersingssystemen, 4 april 1995.

Rietdijk, M.M. De sociaal psychologische effecten en de invloed van het gebruik van simulatiemodellen op veranderingsbereidheid en -vaardigheid. Inleiding bij het seminar Logistieke Keten Modellen. Interactief leren, Business Process Simulators. Utrecht, 22 mei 1996.

Rietdijk, M.M. Zelfsturende teams motiveren tot continu verbeteren. Inleiding bij het seminar Personeelsmanagement bij de invoering van zelfsturende teams. Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. Zwolle, 17 september 1997.

Rietdijk, M.M. Menskracht mobiliseren voor steeds betere prestaties. Lezing in het kader van Studium Generale PAO bedrijfs- en bestuurswetenschappen. Utrecht, 6 oktober 1997.

 

(Executive) Workshops

Rietdijk, M.M. Performance Management. Workshop voor de directie van Polaroid Europe, 13 december 1994.

Rietdijk, M.M. Performance Management. Workshop voor leidinggevend personeel van Nedap Groenlo, 28 september 1995.

Rietdijk, M.M. & F.E.H. Koskamp. Performance Management en prestatie-indicatoren. Workshops op het congres Kwaliteit: de mens centraal, 4 oktober 1995, Dish Hotel Enschede.

Rietdijk, M.M. Personeelsmanagement. Workshop bij cursus Kennis van groot naar klein voor leidinggevenden binnen het midden- en kleinbedrijf. Leeuwarden, 30 januari, 26 maart, 25 juni 1996.

Rietdijk, M.M. Strategic Human Resource Management and Motivation. Workshop binnen het Advanced Management Training Programme for Senior Executives of Ethiopian Airlines. Maastricht School of Management, 4 februari 1997.

Rietdijk, M.M. Negotiating and Bargaining. Workshop binnen het Advanced Management Training Programme for Middle Managers of Ethiopian Airlines. Maastricht School of Management, 7 maart 1997.

Idem, 18 april 1997.

Rietdijk, M.M. The learning organization. Workshop voor de State Planning Commission of China. Eindhoven, 7 november 1997.

Rietdijk, M.M. Het opstellen van een prestatieverbeterplan. Workshop tijdens het programma Managing People Nyenrode. Breukelen, 11 juni 1998.

Rietdijk, M.M. & B. Slottje (maart 2000). Performance Management. Driedaagse op Nyenrode.

Baker, B. & M.M. Rietdijk. Performance Management. Workshop voor de bedrijfsleiding van EMI in Bristol, Engeland, 26 oktober 2000.

Rietdijk, M.M. Performance Management. Workshop voor Valkenburg Consultants, 13 juni 2001.

Rietdijk, M.M. & Ch. Shoesmith. Behavioral Safety. Workshop voor de bedrijfsleiding van Hercules, Antwerpen, 1 oktober & 28 november 2001.

Rietdijk, M.M. & K. Wieringa. Haal het beste uit jezelf. Workshop voor de bedrijfsleiding van DSM Agro, IJmuiden, 14 februari 2002.

Rietdijk, M.M. Het bestendigen van organisatieverandering. Workshop voor de bedrijfsleiding van DSM Geleen, 31 mei & 14 augustus 2002.

Rietdijk, M.M. Van werk een feest maken met Performance Management. Workshop voor het vertegenwoordigend overleg van ABN Amro, 11 november 2002.

Rietdijk, M.M. & M.T.M. van Winden. Slag om de toekomst. Workshop voor MT Technische Buitendienst Nationale Nederlanden, 11 & 12 maart 2004, De Baak Driebergen.

Rietdijk, M.M. & M.T.M. van Winden. Slag om de toekomst. Diverse workshops voor De Baak (De Nieuwe Managers). Vanaf 2004.

Rietdijk, M.M. & M.T.M. van Winden. Slag om de toekomst. Diverse workshops voor Bestuursacademie Nederland. Vanaf 2005.

Rietdijk, M.M. (2007). Van werk een feest maken in de bouw. Workshop op de Infratech Beurs, georganiseerd door Nieuwbouw, de jongeren binnen de bouwwereld. Rotterdam, 16 januari.

Rietdijk, M.M. (2007). Slag om de toekomst. Workshop voor Bouwend Nederland, 13 februari.

Rietdijk, M.M. Workshops Gedragsverandering en Scenarioplanning voor PTP, postdoctorale opleiding in de bouw (vanaf 2008).

Rietdijk, M.M. & A.F.D. Schaper (2008). Complimenten. Workshop voor Railforum, 1 juli.

          Idem, 4 november.

Rietdijk, M.M. (2009). Het belang van een parkiet. Lezing tijdens workshop Belangen. Utrecht.

Rietdijk, M.M., J. Labadie, V. Mulder, A.F.D. Schaper & L. IJzerman (2009). Prestatieverbetering door gedragsverandering. Workshops voor franchisenemers van De Hypotheker. Arnhem, Papendal, 11 februari.

Rietdijk, M.M. (2009). Empowerment door gedragsverandering. Lezing 2e lustrum bedrijf Hattrick, 9 september.

Rietdijk, M.M. (2009). Gedragsverandering voor veiligheid. Workshop voor ACTA Milieu- en Veiligheidstechniek Zeewolde, 17 september.

Rietdijk, M.M. Vermindering van ziekteverzuim door gedragsverandering. Drie workshops voor artsen van ArboNed, 4, 30 september, 27 okt.

Rietdijk, M.M. (2009). Prestatieverbetering door gedragsverandering. Workshop voor het MT van ING Assurantiekantoren, 10 november.

Rietdijk, M.M. & K. Wieringa (2009). ABC. Workshop voor Induserve, 20 & 23 november.

Rietdijk, M.M. (2009). Themabijeenkomst positieve gedragsbeïnvloeding. Workshop voor PK2U Coaching & Training/CU Recruitment bij Ikki, 2 december.

Idem, 9 december.

Tientallen lezingen en workshops voor evenzovele organisaties sindsdien (vertrouwelijk)

 

Interviews/boekbesprekingen

Holleman, L.G. & M.M. Rietdijk. Managers krijgen een compliment niet uit hun strot. Interview met T. Heymans. De Volkskrant, 19 september 1994, p.2.

Rietdijk, M.M. & L.G. Holleman. Performance Management. Het geheim van de schouderklop. Interview met W. Vonk. Inter Info, informatief magazine voor managers, 1994, nr. 6, p. 52-53.

Rietdijk, M.M. Performance Management. Het geheim van de schouderklop. Interview met W.Vonk. Personeelsbeleid, 1994, nr. 12, p. 53-55.

Rietdijk, M.M. Performance Management. Interview in het programma Actueel, Radio Enschede, 18 september 1995 (7 minuten).

Holleman, L.G. & M.M. Rietdijk. Gedragsverandering op de werkvloer. Fluitend aan het werk met performance management. Interview met B. van den Ende. Bedrijfskundig Vakblad 1995, nr. 6, p. 36-39.

Bolweg, J., W. van Breukelen, M.M. Rietdijk, A.I.R. Steenbakkers. Voor wat hoort wat. Interview met L. Boelens in PW, vakblad voor personeelsmanagement 1996, nr. 11, p. 20-23.

Hiele, A. Laat God eens lachen. Bespreking van het boek Slag om de toekomst. NRC Handelsblad, 29 november 2003.

Koelewijn, J. Nijlpaard in de bijbel. Bespreking van het boek Slag om de toekomst. Het Financieele Dagblad, 4 januari 2004.

Holstvoogd, M. Cijfers voorspellen geen toekomst, scenario’s bieden uitkomst. Gewoon bijzonder, magazine voor relaties van de Vrije Universiteit Amsterdam. Jaargang 1, nr. 1, januari 2004, p. 4-5.

Rietdijk, M.M. Scenarioplanning. Interview met Business News Radio, 28 januari 2004.

Buitenhuis, R. (juni 2004). De diepvriesvraag. Marius Rietdijk houdt pleidooi voor scenarioplanning. Management Consultant Magazine 3, 20-21.

Rietdijk, M.M. (2009). De zin en onzin van bonussen. Interview met Radio Noord-Holland, 29 september.

Schinkel. M. (2009). Interne moraal is zó 20e eeuw. NRC Handelsblad, 29 september.

Hoedt, F. ten (2009). Organisaties conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties. Nieuwblad Expertise 8, p. 15-16.

Karimi, A. (2009). Richt bankmanager af. Betere prestaties door complimenten dan door hoge bonussen. Spits, 29 september.

Hoop, J. de (2009). De kranten. RTL4 ontbijtnieuws, 29 september.

Anonymus (2009). De kranten. NOS Radio 1 Journaal, 29 september.

Anonymus (2009). Commentaar. NOS Radio, Met het oog op morgen, 30 september.

Couzy, M. (2009). Schouderklopje werkt beter dan hoge bonus. Het Parool, 1 oktober.

Ubels, R. (2009). Compliment werkt beter dan bonus. Nederlands Dagblad, 2 oktober. Ook verschenen in BN/De stem.

Bel, E.J. van (2009). Liegen mag, bedriegen niet. Marketing Facts, 6 oktober.

Bel, E.J. van (2009). Social Power. Marketingtribune 18, p. 42.

Mussche, A. (2009). Marius Rietdijk keert zich tegen doorgeschoten beloningscultuur. Ad Valvas, 8 oktober.

Uffelen, X. van (2009). Bonus twistappel wetenschappers. De Volkskrant, 8 oktober.

Geest, E. van der (2009). Weinig verschil tussen collega’s en honden. Het Financieele Dagblad, 15 oktober.

Sman, J. van der (2009). Een compliment werkt stimulerender dan een bonus. Elsevier, 16 oktober.

Anonymus (2009). Ambitie: Compliment werkt beter dan bonus. Leeuwarder Courant, 19 oktober.

Soenens, D. (2009). Riante bonussen werken niet. Vacature.com.

Soenens, D. (2009). Les bonus? Ça ne fonctionne pas. Reference.be.

Mussche, A. (2009). Slim persbericht over bonussen. Opeens stond hij in de schijnwerpers: promovendus Marius Rietdijk die managers adviseert mensen complimenten te geven. VU Magazine 4, p. 10-11.

RTL4 TV: Editie NL (2009). Interview binnen het item Complimenten-bombardement VS. 7 december.

RTL4 TV: Editie NL (2009). Interview binnen het item Ragout, wijn of cadeaubon? 18 december.

Kindermans, G. (2010). Psychologie van de klinkende munt. De Psycholoog 1, p. 32-38.

Wielaard, Peter & Pauline Bijster. Belonen is het effectiefste middel om gedrag te veranderen. In gesprek met Marius Rietdijk. In: NVVK info, april 2011, p. 12-15.

Klis, H. van der (2015). De toekomst is aan coaches. Een pleidooi voor OBM. www.managementboek.nl.

Van Liempt, P. van (2015). Geld maakt niet gelukkig. TV interview RTLZ. youtube.com/watch?v=1LnEdPGaTJo

Heuvel, P. van den (2017). Pesten is een extreme vorm van straffen. Psychologie Magazine, p. 82, June.

Rietdijk, M.M. (2019). Afleiding en gedragsverandering, voetbal kijkende ministers tijdens algemene beschouwingen. Interview met RTL 4.

Rietdijk, M.M. (2019). Meer discipline met hypnose: het is mogelijk! Interview met Peter Passenier, 7 juli 2019, Carière.nu.

Rietdijk, M.M. Complimenten geven is lastig en krijgen nog moeilijker: zo doe je het. Nu.nl (2020).

Meerdere radio-interviews voor Radio Noord-Holland, BNR en Radio 1. https://www.bnr.nl/search?q=Marius+Rietdijk 

'