Rijkslim's opvattingen over geld

 

Om met beleggen te beginnen is het belangrijk dat je vooroordelen over geld terzijde schuift. Harv Eker zet in het boek Het miljonairsbrein ontrafeld een aantal overtuigingen op een rijtje die arme mensen hebben over geld. Daartegenover zet hij overtuigingen die rijken over geld hebben. Om succesvol te beleggen zijn we overtuigd van de positieve waarde van geld. Zo kijken we ook bij Rijkslim tegen geld aan. Geld is je vriend!

 

Het miljonairsbrein ontrafeld door T. Harv Eker

De gedragsanalyse toont hoe onze gewoontes geconditioneerd worden. Door associatief leren (Pavlov), door beloning en straf (Skinner) en door anderen te imiteren (Bandura).

Het begint met de stelling dat rijke mensen zelf hun leven beheersen, het toeval minimaliseren, terwijl arme mensen geloven in geluk, maar vooral pech, ‘heb ik weer’. Als we Skinner volgen wordt ook het gedrag van rijken beheerst, alleen door beloning, waaronder geld, terwijl armen beheerst worden door angst om eventuele rijkdom kwijt te raken.

We leven in vicieuze cirkels. Als het goed gaat (we beloond worden voor ons gedrag) versterkt dit ons succes, wat weer nieuwe successen aantrekt. Falen (niet krijgen wat we willen, of krijgen wat we niet willen) maakt ons somber, waardoor anderen niet bij ons willen zijn, waardoor we nog somberder worden etcetera.

We doorbreken negatieve vicieuze cirkels door deze positief te herformuleren, haalbare subdoelen te stellen (te stoppen met perfectionisme) en jezelf te belonen als eigen doelen behaald worden en anderen te waarderen zodra zij verbeteringen laten zien.

Weinig werkt zo demotiverend als klagende mensen die zich steeds in de rol van slachtoffer plaatsen. Leer daarom te vertellen tegen jezelf en anderen waar je trots op bent. Ga met succesvolle mensen om, leer waarom ze succesvol en/of gelukkig zijn en zorg dat ze jou aardig vinden door ze positieve aandacht en waardering te geven.

Andere belangrijke regels:

Rijke mensen denken groot, arme mensen klein

Rijken richten zich op mogelijkheden, armen op moeilijkheden

Rijken bewonderen andere rijken, armen verafschuwen rijken

Rijken associëren zich met andere rijken, armen met andere armen

Rijke mensen promoten zichzelf, armen hebben daar een hekel aan

Rijken zijn uitstekende ontvangers, armen slechte ontvangers

Rijken willen betaald worden op basis van resultaat, armen op basis van tijd

Armen denken ‘dit’ of ‘dat’, rijken denken ‘allebei’

Rijken richten zich op vermogen, armen op inkomen uit werk

Rijken sparen en investeren verstandig, armen kopen spullen die snel waarde verliezen, zoals dure auto’s, op krediet

Rijken laten hun geld hard voor hun werken, armen werken hard voor hun geld

Rijken treden hun angsten tegemoet, armen vluchten er voor

Rijken blijven leren en groeien, armen denken dat ze het al weten

Hoe scoor jij op bovenstaande stellingen? Denk je als een rijke of arme? Ben je rijk of arm? Het is je eerste stap om nog rijker en gelukkiger te worden.

Alle spreuken over geld (bonus)

'
 1. Aan het einde van mijn geld houd ik altijd een stukje maand over
 2. Achter de coulissen van de dictatuur vloeit bloed, achter die van de democratie geld - Sigmund Graff.
 3. Adverteren kan worden omschreven als de wetenschap hoe menselijke intelligentie lang genoeg vast te houden om er genoeg geld uit te halen - Stephen Leacock.
 4. Al het geld in de wereld heeft geen nut voor een man of zijn land als hij het zo snel uitgeeft als hij het maakt. Het enige dat hij nog over heeft, zijn zijn rekeningen en een reputatie van een dwaas - Joseph Rudyard Kipling.
 5. Al is een man zo lelijk als een aardappel, als hij geld heeft, kan hij een mooie meid krijgen. Omdat vrouwen dol zijn op geld - Yvonne Kronenberg.
 6. Alle menselijke relaties worden met geld gekocht - George Orwell.
 7. Alleen geld doet je vergeten dat je arm bent - Philippe Bouvard.
 8. Alleen het feit dat een gezonde een zieke om geld durft te vragen, zegt genoeg over dokters - Martin Simek.
 9. Alleen het geld behoeft geen aanbeveling - Emanuel Wertheimer.
 10. Alleen rijke mensen kunnen snel veel geld verdienen: de armen worden alleen maar arm - Charles Régismanset.
 11. Als arbeiders vechten om hogere lonen wordt dit geprezen als 'sociale vooruitgang'. Als zakenmensen vechten voor hogere winsten wordt dit geminacht als 'egoïstische hebzucht.' Ayn Rand.
 12. Als een probleem kan worden opgelost met geld is het geen probleem maar een kostenpost - Joods gezegde
 13. Als geld jouw hoop is voor onafhankelijkheid zul je het nooit krijgen. De enige echte zekerheid van een mens is een reserve van kennis, ervaring en bekwaamheid - Henri Ford.
 14. Als geld voorop stapt, gaan alle deuren open - William Shakespeare.
 15. Alles is gratis voor wie geld niet acht - Gerrit Komrij.
 16. Als adverteerders hetzelfde geld zouden besteden aan het verbeteren van hun producten als aan reclame, dan zouden zij niet meer hoeven te adverteren - Will Rogers.
 17. Als contant geld met roem komt, kom dan met roem; als contant geld zonder roem komt, kom dan contant - Jack London.
 18. Als de beurs ineenschrompelt, zet het geweten uit - Noël Du Fail.
 19. Als een acteur geld nodig heeft stuurt hij nooit brieven, wel telegrammen - Anton Tjechow.
 20. Als een land iets anders meer waardeert dan vrijheid, dan zal het zijn vrijheid verliezen; de ironie ervan is dat wanneer het comfort of geld is dat men meer waardeert, het dat ook zal verliezen - William Summerset Maugham.
 21. Als een vriend je vraagt om geld te lenen, bedenk dan welke van de twee je wilt verliezen - Jean Antoinne Petit-Senn.
 22. Als er geen vrouwen bestonden had alle geld in de wereld geen enkele betekenis (Aristoteles)
 23. Als geld de wortel is van alle kwaad, waarom vragen ze er dan wel om in de kerk?
 24. Als geld maar net zo snel bedierf als melk en peren zou er niets aan de hand zijn - Jan Eter.
 25. Als hard werken zo leuk zou zijn, zouden de rijken het zeker voor zichzelf gehouden hebben
 26. Als het geld toeneemt, groeit ook de hebzucht - Juvenalis.
 27. Als het om geld gaat, is iedereen van hetzelfde geloof - Voltaire.
 28. Als het werk dat je doet je alleen maar geld opbrengt en geen levensvreugde, ben je een doodarm mens - Phil Boermans.
 29. Als iemand beweert dat je met geld alles kunt bereiken heeft hij het niet gehad - Aristoteles Onassis
 30. Als iemand geld nodig heeft, heeft hij geld nodig, en geen hoofdpijnpoeder of een gebed - William Feather.
 31. Als ik mijn geld niet had weg gegeven, zou ik meer hebben gehad dan wie dan ook op deze wereld - Bill Gates.
 32. Als ik opsta kijk ik eerst even in de Forbes lijst van rijkste mensen. Als ik er niet bij sta ga ik aan het werk
 33. Als ik van chocolade houd, zal het je niet verbazen wanneer ik een paar chocolaatjes in mijn koelkast heb liggen, maar als je ontdekt dat ik 16 pakhuizen vol chocolade heb, zou je denken dat ik gek was. Al deze rijke kerels zijn krankzinnig, obsessief-compulsieve mafkezen die geobsedeerd zijn door geld, geld is het enige waar ze aan denken, ze zijn allemaal gek - John Cleese.
 34. Als je alleen maar geld wilt verdienen, is het laatste wat je nodig hebt verbeeldingskracht - James Baldwin.
 35. Als je de indruk wekt dat je iets nodig hebt, krijg je niets. Om geld te maken, moet je je als rijk voordoen.
 36. Als je de keuze hebt tussen geld en sexappeal kies dan voor geld. Naarmate je ouder wordt, wordt geld je sexappeal.
 37. Als je de waarde van het geld te weten wilt komen, probeer dan maar eens wat te lenen - Benjamin Franklin.
 38. Als je een miljoen wilt verdienen, hoef je geen geld te begrijpen, maar je moet wel begrijpen dat mensen bang zijn voor geld - William Gaddis.
 39. Als je geen manier vindt om geld te verdienen terwijl je slaapt, zul je werken tot je sterft - Warren Buffett.
 40. Als je geld hebt ben je diep ongelukkig en als je het niet hebt zit je ook in de ellende - Krishnamurti.
 41. Als je geld verliest voor het bedrijf, zal ik je vergeven. Als je reputatie verliest, zal ik meedogenloos zijn - Warren Buffett.
 42. Als je hebt gestemd op politici die beloven je iets lekkers te geven op kosten van iemand anders, dan heb je niet het recht om te klagen als ze je geld aannemen en het aan iemand anders geven, inclusief zichzelf - Thomas Sowell.
 43. Als je je geld kunt tellen ben je niet rijk - Paul Getty.
 44. Als je jong bent, moet je het geld uitgeven dat je hebt als je oud bent - Sacha Guiltry.
 45. Als je nog in staat bent je geld te tellen, dan ben je niet rijk - Jean Paul Getty.
 46. Als je voor een dubbeltje geboren bent wordt je nooit een kwartje.
 47. Als liefdadigheid niets zou kosten zou iedereen filantroop zijn- Joodse spreuk.
 48. Als tijd geld is, hoe arm ben je dan als je géén tijd hebt
 49. Ambitie: een nobele naam voor de behoefte aan geld - Philippe Bouvard.
 50. Arme mensen zijn gek, rijke mensen noemen ze excentriek
 51. Armoe is niet met geld te koop - Herman Brusselmans
 52. Armoede bevrijdt hen van gewone gedragsnormen, zoals geld mensen bevrijdt van werk - George Orwell.
 53. Bank logica: geld vragen voor het feit dat je niet genoeg geld op je rekening hebt staan
 54. Bedenk dat wanneer geld eenmaal uitgegeven is, het nooit kan terugkeren - Jane Austen.
 55. Benijd niemand: je weet nooit of de benijde niet iets verbergt wat je om geen geld met hem zou willen ruilen - August Strindberg.
 56. Beroemdheid, dat heb ik al gedaan. Nu heb ik geld nodig. Wilhelm Steinitz
 57. Bestaat er geen wielklem voor fout geparkeerd geld
 58. Besteed nooit je geld voordat je het hebt verdiend - Thoman Jefferson.
 59. Besteed uw geld goed, maar besteed uw tijd beter - Elbert Hubbert.
 60. Beter één dag als rijkaard geleefd en vijf dagen als monnik dan zes dagen als voorzichtige boekhouder - Adriaan van Dis.
 61. Binnen bepaalde grenzen klopt het wel dat hoe minder geld je hebt, hoe minder je je zorgen maakt - George Orwell.
 62. Blijf nooit in bed liggen, tenzij je daar je geld verdient - George Burns.
 63. Collectivisme is een systeem waarbij je het geld van de rijken pakt zonder de armen ermee te bereiken - Philippe Bouvard.
 64. Dat geld niet gelukkig maakt, zijn uitspraken die de rijken voortbrengen, zodat de armen hen niet teveel benijden - Jacinto Benavente.
 65. Dat is de basis van het best mogelijke bestaan: geld verdienen zonder dat je er veel voor hoeft te doen - Herman Brusselmans.
 66. Dat is wat iedereen wil, net iets meer geld, zelfs de mensen die het hebben - Nella Larsen.
 67. De aandelenmarkt is een instrument om geld te verwisselen van mensen zonder geduld naar mensen met geduld - Warren Buffett.
 68. Een actrice is geen machine, maar ze behandelen je als een machine. Een geld machine - Marilyn Monroe.
 69. De aandeelhouder wint - Wim Kan.
 70. De beste manier om geld aan te trekken is de indruk te geven dat je er veel hebt - Gail Sheehy.
 71. De deugd komt na het geld - Horatius
 72. De een spaart, een ander heeft geld nodig dat hij nog niet heeft. Dat moet georganiseerd worden, dit wordt Bank genoemd, zo simpel is het - Wolfgang Schäuble.
 73. De eerste groep streeft naar soliditeit, de tweede naar solidariteit, dwz. andermans geld - Frits Bolkestein.
 74. De enige mensen die beweren dat geld niet belangrijk is, zijn mensen die genoeg geld hebben, zodat ze worden bevrijd van de lelijke last om erover na te denken - Joyce Carol Oates.
 75. De enige rijkdom in deze wereld zijn kinderen, meer dan al het geld of macht op aarde - Mario Puzo.
 76. De Feniciërs hebben het geld uitgevonden - maar waarom zo weinig? Johan Nepomuk Nestroy
 77. De geest wikt, het geld beschikt - Oswald Sprengler
 78. De gevoeligste plek van de mens is zijn portenmonnee - Jean de Boisson.
 79. De gloed van een warme gedachte is voor mij meer dan geld waard - Thomas Jefferson.
 80. De grootste investering die een jongere kan doen, is in zijn eigen opleiding, in zijn eigen geest. Want geld komt en gaat. Relaties komen en gaan. Maar wat je een keer leert, blijft je voor altijd bij - Warren Buffett.
 81. De hand die het geld vasthoudt, beheert de zweep - James M. Cain
 82. De kunstwaarde van zekere bouwwerken bestaat daarin, dat zij veel geld gekost hebben - Otto Weiss.
 83. De liefde voor het geld heeft nog nooit een schilder gemaakt, maar er menige bedorven - Washington Allston.
 84. De manier om rijk te worden, is door geld te verdienen, niet door het te bewaren - Kate Chopin
 85. De meeste mensen houden, naarmate ze ouder worden, meer van geld en zekerheid, en minder van creatie en constructie - John Maynard Keynes.
 86. De mensen die het vuile werk doen, verdienen schoon te weinig - Wim Kan.
 87. De mensen maken vals geld en geld maakt valse mensen - Johann Christoph Friedrich Haug.
 88. De obsessie, de drijfveer, is authentiek, maar als ik er geen geld voor zou krijgen, zou ik niet in staat zijn om het te doen. Want dan kan ik geen brood kopen - Jeroen Brouwers.
 89. De oorlog is niet zozeer een zaak van wapens als van geld - Thucidides.
 90. De opera draait altijd met verlies. Dat is zoals het zou moeten zijn. Opera zou geen geld moeten opleveren - Rudolf Bing.
 91. De prijs voor geld, wordt met vrijheid betaald - Robert Louis Stevenson
 92. De rijkdom leert niet, dat men zich niet druk moet maken om rijkdom. Het bezit van veel geld geeft niet de rust die men heeft als men het niet begeert - Marqieze de Sablé.
 93. De rijken investeren in tijd, de armen in geld - Warren Buffett.
 94. De rijken zijn verachtelijk zolang ze geld hebben en nutteloos wanneer ze er niet meer zijn - Philippe Bouvard.
 95. De staat is nooit zo efficiënt als wanneer het geld wil verkrijgen - Anthony Burgess.
 96. De succesvolle man is degene die meer geld verdient dan een vrouw kan uitgeven; de succesvolle vrouw is degene die zo'n man heeft gevonden - Sacha Guitry.
 97. De universele aandacht voor geld is het enige hoopgevende feit in onze beschaving - George Bernard Shaw.
 98. De verdienste is een dwaas, als het geld haar niet begeleidt - Montfleury.
 99. De verzorgingsstaat is de oudste oplichterij ter wereld. Eerst pak je het geld van mensen stilletjes weg, en dan geef je ze flamboyant een deel terug - Thomas Sowell.
 100. De vrouw die we betalen, neemt al ons geld, degene die zichzelf geeft, neemt al onze tijd - Honoré de Balzac.
 101. De wortel van het kwaad is niet het geld maar de verveling - Paris Hilton.
 102. De zeven doodzonden. eten, kleding, verwarming, huur, belastingen, respect en kinderen. Niets kan die zeven molenstenen rond de nek van de mens weghalen, alleen geld; en de geest kan niet opstijgen voordat de molenstenen zijn weggehaald - George Bernard Shaw.
 103. De zekerste manier om een man te ruïneren die niet weet hoe hij met geld moet omgaan, is door hem geld te geven - George Bernard Shaw.
 104. De zeven hoofdzonden: gebrek aan geld, slechte gezondheid, slecht humeur, kuisheid, familiebanden, weten dat je dingen weet en geloven in de christelijke religie - Samuel Butler.
 105. De ziel van de mens groeit niet van het loon, maar van de arbeid waarmee het loon wordt verdient - Multatuli.
 106. De zorgen groeien met het geld - Horatius.
 107. Denk na voordat je reageert. Verdien je geld voordat je het uitgeeft. Wacht voordat je kritiek levert. Probeer iets voordat je stopt Ernest Hemmingway.
 108. Deugd is nooit zo achtenswaardig als geld - Mark Twain.
 109. Een bankier is iemand die zijn paraplu leent als de zon schijnt en deze terug vraagt als het begint te regenen - Mark Twain.
 110. Een bedrijf dat niets anders voortbrengt dat geld is een armzalig soort bedrijf - Henri Ford.
 111. De ergernis over de slechte kwaliteit duurt voort als de vreugde over de lage prijs allang vergeten is
 112. De liefde is net als een flitspaal. Het komt onverwacht en kost je heel veel geld.
 113. De rijken zijn zo machtig omdat ook de armen geld vereren - Jan Vanspauen.
 114. De tijd dat ik geld meenam is al heel lang geleden. Ik neem altijd de naam en het gezicht mee - Johan Cruijff.
 115. Die geen geld in zijn eigen beurs vindt, zal het nog veel minder in de beurs van anderen vinden. - Agnolo Pandolfini.
 116. Die grote gebouwen, waar de verzekeringen in huizen, hebben ze te danken aan de kleine lettertjes - Wim Kan.
 117. Die in rijkdom leeft onder voortdurende angst zijn geld te verliezen, leeft in armoede - Giovan Battista Gelli.
 118. Drie mensen hebben geen geld: de verkwister, de arme en de hebzuchtige - Peter Altenberg.
 119. Dus jij denkt dat geld de oorzaak is van alle kwaad? Heb je je al eens afgevraagd wat de oorzaak is van geld? Ayn Rand.
 120. Een bankier is iemand die je geld leent, als je aan kunt tonen het niet nodig te hebben - Bob Hope.
 121. Een beetje nadenken en een beetje vriendelijkheid zijn vaak meer waard dan veel geld - John Ruskin
 122. Een druppel tederheid is meer dan geld en macht - Boeddha
 123. Een dwaas en zijn geld worden binnenkort verkozen - Will Rogers.
 124. Een dwaas is royaal met zijn woorden, een genie met zijn geld - William Shenstone.
 125. Een econoom is iemand die meer van geld weet dan iemand die geld heeft - Frank Launsche.
 126. Een gerucht is net vals geld: eerlijke mensen zullen het nooit produceren maar ze geven het gedachteloos uit - Clare Boothe Luce.
 127. Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud - Spreuken 22:1.
 128. Een goede reputatie is een veiliger bezit dan geld - Publilius Syrus.
 129. Een groot deel van het geld wordt besteed aan het proberen om mensen in leven te houden die per se niet meer willen leven - Bob Newhart.
 130. Een idealist is iemand wiens liefde voor geld onbeantwoord blijft - Thaddäus Troll.
 131. Een kalm bescheiden leven verschaft meer geluk dan een succesvol bestaan vol ambitie, dat gepaard gaat met aanhoudende onrust - Albert Einstein
 132. Een man is meestal voorzichtiger met zijn geld dan met zijn principes - Ralph Waldo Emerson.
 133. Een mens die stopt met geld uitgeven om reclame te maken is als de mens die de klok stil zet om tijd te besparen - Thomas Jefferson
 134. Een pijn die met geld kan worden verdreven, is niet zeer groot - Al-Djahiz.
 135. Een rijke heeft macht over armen, wie leent is de slaaf van zijn geldschieter - Spreuken 22:7.
 136. Een rijk man is niets anders dan een arme man met geld - W.C. Fields.
 137. Een roofdier toont zijn ware aard als het bloed, de mens als hij geld ziet
 138. Een schrijver die metaforen haat, is net zo absurd als een bankier die geld haat - Amélie Nothomb
 139. Een speler mag een goed basissalaris hebben, maar daarnaast moet hij vooral geld verdienen via premies - Johan Cruijff.
 140. Een succesvol man is degene die meer verdient dan zijn vrouw kan uitgeven, een succesvol vrouw degene die zo'n man vindt
 141. Een vader is iemand die foto's in zijn portemonnee heeft waar vroeger zijn geld zat
 142. Een van de moeilijkste opgaven in deze wereld is een vrouw ervan te overtuigen dat een koopje ook geld kost - Edward Howe.
 143. Een vet zwijn en een gierigaard - worden pas na hun dood wat waard - Friedrich von Logau.
 144. Een vrouw moet, wanneer ze romans wil schrijven, geld en een eigen kamer hebben - Virginia Woolf.
 145. Elke loterij is slechts een middel tot misbruik om zo het geld van mensen aan te trekken door in te spelen op hun goedgelovigheid - Charles Maurice de Talleyrand.
 146. Elke verkoop heeft vijf fundamentele obstakels: geen behoefte, geen geld, geen haast, geen verlangen, geen vertrouwen - Zig Ziglar.
 147. Een verstandig man leeft evenzeer binnen de grenzen van zijn verstand als van zijn inkomen.
 148. Een vrouw uit liefde trouwen is maar al te vaak een romantische dwaasheid, doch een vrouw om haar geld te trouwen is een gebrek aan fijn gevoel, haast een brandmerk op het hart - Goswin Baron de Stassart.
 149. Een wijs man zou geld in zijn hoofd moeten hebben, maar niet in zijn hart - Jonathan Swift.
 150. Een wolkenkrabber is niets anders dan een kathedraal voor mensen die, in plaats van in God, geloven in geld - Carlos Ruiz Safon.
 151. Een zot en zijn geld worden snel gescheiden - Thomas Fuller.
 152. Elke keer dat een man verwacht dat, zoals hij zegt, zijn geld voor hem zal werken, verwacht hij dat andere mensen voor hem werken - Dorothy L. Sayers.
 153. Elke vrouw die de problemen kent van het bestieren van een huishouden, zal beter de problemen begrijpen van het bestieren van een land - Margaret Thatcher.
 154. En die hoge prijzen waarvan men hoort, betaald voor werk van schilders die dood zijn en bij hun leven zo niet betaald werden - tis een soort tulpenhandel waarvan de levende schilders meer nadeel dan voordeel hebben. En als een tulpenhandel zal dat ook vergaan - Vincent van Gogh.
 155. En geld is niet iets om gek op te worden ... Geld is voor eten en kleding en comfort, en een bezoek aan de film. Geld is om het leven van kinderen gelukkig te maken - Alan Paton.
 156. En ik moet er op wijzen dat de overheid niet belasting heft om het geld te krijgen wat het nodig heeft, maar dat de overheid altijd het geld nodig heeft wat het krijgt - Ronald Reagan.
 157. Er is geen fort zo sterk dat het niet door geld kan worden ingenomen.
 158. Er is geen geld in poëzie, maar er is evenmin poëzie in geld - Robert Graves.
 159. Er is geen grote hoeveelheid ervaring vereist om te ontdekken dat de hebzuchtige zoektocht naar geld of succes bijna altijd mensen ongelukkig maakt. Waarom? Omdat die manier van leven hen afhankelijk maakt van dingen buiten henzelf - André Maurois.
 160. Er is geen kunst die een regering sneller van een andere leert, dan die van het geld kloppen uit de zakken van het volk - Adam Smith.
 161. Er is geen twijfel dat hij zal doen wat hij kan. En, als hij geld heeft, kan hij doen wat hij wil - Molière.
 162. Er is maar één manier om met schrijven geld te verdienen, en dat is door te trouwen met de dochter van een uitgever - George Orwell.
 163. Er is niets zo echt als geld - Joseph L. Mankiewicz
 164. Er wordt wel gezegd dat de liefde voor geld de wortel is van al het kwaad. Voor het gebrek aan geld geldt dit net zo - Samuel Butler.
 165. Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen. Tijd is allesbehalve geld - Gilbert Cesbron.
 166. Er zijn belangrijker dingen in het leven als geld, maar zonder geld kan je die niet krijgen - Harvey Kurtzmann.
 167. Er zijn drie mooie dingen met een G: geest, gezondheid en geduld. Het mooiste aan hen is dat ze niet kunnen worden gekocht met de vierde G: geld - Otto von Leixner.
 168. Er zijn meer manieren om aan geld te komen dan een melkwijk - Karel van het Reve.
 169. Er zijn mensen, die voor geld elke prijs betalen - Arthur Schopenhauer.
 170. Er zijn ongetwijfeld bepaalde wereldvreemde mensen die onverschillig staan tegenover geld. Zelf heb ik nog nooit zo iemand ontmoet - Agatha Christie.
 171. Er zijn rijke mensen, en er zijn mensen die geld hebben. Dit zijn niet dezelfde mensen - Coco Chanel.
 172. Er zijn twee dingen nodig voor Verlossing: geld en buskruit - George Bernard Shaw.
 173. Er zijn twee lichtschuwe mensen: zij die geen geld bezitten, en zij die er onredelijk veel van hebben - Marnix Gijsen.
 174. Er zijn veel dingen die ik voor geld had kunnen doen, maar ik heb een geweldig leven gehad door de dingen te doen die ik wilde doen - Ben Elton.
 175. Erkenning is voor mij belangrijker dan geld. Zeker de erkenning van mijn spelers - Louis van Gaal.
 176. Filantroop: Rijke (en meestal kale) oude heer, die zichzelf geleerd heeft te glimlachen terwijl zijn geweten zijn zakken leegt - Ambrose Biers.
 177. Financiers en bankiers hebben één ding gemeen: ze leven van het geld van anderen. Alleen hebben de bankiers de onaangename taak het terug te betalen - Hermann Joseph Abs.
 178. Gans verkeerd is de gangbare mening, dat geld de pees van de oorlog is - Macchiavelli.
 179. Gebrek aan geld is de wortel van alle kwaad - Mark Twain.
 180. Geef al uw geld aan arme mensen. Als zij hetzelfde doen heeft u het morgen misschien al terug - Herman Brusselmans.
 181. Geef de werkman zijn loon voordat zijn zweet opgedroogd is - Mohammed.
 182. Geef geen advies geven aan degene die geld nodig heeft - Pedro Calderon de la Barca.
 183. Geen berg is zo hoog of een met goud beladen ezel beklimt hem.
 184. Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt - Seneca
 185. Geld alleen maakt niet gelukkig. Je hebt ook aandelen, obligaties, goud en onroerend goed nodig - Danny Kaye.
 186. Geld bederft het karakter, tenminste als men er één heeft - Wolfgang Eschker.
 187. Geld bevordert de eenheid van lichaam en gierigheid - Manfred Hinrich.
 188. Geld brengt geen geluk, maar een beetje geluk kan je een heleboel geld opbrengen - Lea Couzin.
 189. Geld brengt ons niet in de hemel, maar leven zonder geld is de hel - Frank Harris.
 190. Geld dat je na je dertigste verdiend is wat je uiteindelijk overhoudt. Wat je daarvoor verdient, geef je uit - Johan Cruijff.
 191. Geld doet vrienden vinden - Plautus.
 192. Geld en de TV zijn de twee plagen van de huidige samenleving. Er is geen dialoog meer - Brigitte Bardot.
 193. Geld en mooie vrouwen, de enige twee begeerlijke dingen in deze wereld - Théophile Gautier.
 194. Geld en vrouwen zijn de dingen die we het meest verlangen en waar we het minste verstand van hebben.
 195. Geld geeft je alles, behalve gezond verstand.
 196. Geld! Gij zijt een zegen en een vloek tegelijk, gij maakt vrienden tot vijanden, en vijanden tot vrienden - Inayat Khan.
 197. Geld hebben is jezelf bevrijden van geld - Albert Camus.
 198. Geld hebben is mooi, zolang je niet het plezier verloren hebt om te genieten van de dingen die niet met geld te koop zijn - Salvador Dali.
 199. Geld heeft geen religie behalve zichzelf - Louis de Bernière.
 200. Geld heeft maar een klank: die van de vrijheid - Coco Chanel.
 201. Geld heeft nog nooit een seconde opgeleverd
 202. Geld helpt, maar niet zo veel als je denkt als je het niet hebt - Louise Erdrich.
 203. Geld is alleen onbelangrijk als je het hebt - Kees van Beijnum
 204. Geld is als Circe, die allen, die met haar in aanraking komen, in allerlei gedaantes verandert - Francisco de Quevedo.
 205. Geld is als een mooie vrouw: als je het niet goed behandelt loopt het van je weg - Jean Paul Getty.
 206. Geld is als lucht. Zolang het er is, valt het je niet op - Alessandro Morandotti.
 207. Geld is als mest. Je moet het verspreiden, anders gaat het stinken - Jean Paul Getty.
 208. Geld is als vrouwen: om het niet kwijt te raken, moet je er een beetje voor zorgen of anders... zal het iemand anders gelukkig maken - Edouard Bourdet.
 209. Geld is als water in een lekke emmer: vroeg of laat, begint het te druipen - John Updike.
 210. Geld is beter dan armoede, alleen al om financiële redenen - Woody Allen.
 211. Geld is de bron van de grootste ondeugd, en het land dat het rijkst is, is ook het slechtste - Fanny Burney.
 212. Geld is de grootste zorg voor kleine karakters, maar is niets anders dan het kleinste voor grote karakters - Nicolas Chamfort.
 213. Geld is de vrucht van het kwaad, en vaak de wortel ervan - Henry Fielding.
 214. Geld is de zenuw van de oorlog - Marcus Tullius Cicero.
 215. Geld is een bescherming, een mantel; je kan er rust mee kopen en een bepaalde waardigheid - Willa Cather.
 216. Geld is een gereedschap in zijn zuiverste vorm - George Simmel.
 217. Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester - Jean Benjamin de Laborde.
 218. Geld is een vreemd goedje. Als je het bewaart heb je er niets aan, als je het uitgeeft ben je het kwijt
 219. Geld is een zesde zintuig, zonder hetwelk men geen volledig gebruik van de andere vijf maken kan.
 220. Geld is geen kwaal, anders konden we het niet zo makkelijk kwijtraken - Alex Möller.
 221. Geld is geld, ongeacht waar het zich bevindt - Alexandre Dumas.
 222. Geld is gemunte vrijheid - Fjodor Dostojevski
 223. Geld is het beste deodorant - Elisabeth Taylor.
 224. Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan vinden, zet dus al zijn zinnen op geld - Arthur Schopenhauer.
 225. Geld is het belangrijkste in de wereld. Het vertegenwoordigt gezondheid, kracht, eer, vrijgevigheid en schoonheid zo opvallend als de behoefte eraan staat voor ziekte, zwakte, schande, gemeenheid en lelijkheid - George Bernard Shaw.
 226. Geld is inderdaad het belangrijkste in de wereld; en alle gezonde en succesvolle persoonlijke en nationale moraliteit zouden dit feit als basis moeten hebben - George Bernard Shaw.
 227. Geld is het tegenovergestelde van het weer. Niemand heeft het er over, maar iedereen doet er iets aan.
 228. Geld is iets dat je moet hebben voor het geval je niet dood gaat.
 229. Geld is inderdaad niet alles. Maar het stelt ons tenminste in staat het geluk met gerust gemoed af te wachten - Fritz Francken.
 230. Geld is maar één manier van vrijgevigheid. Vriendelijkheid is een nog waardevollere valuta - Alan Cohen.
 231. Geld is net vet: van beide genoeg, maar altijd op de verkeerde plaats
 232. Geld is niet alles. Een iemand met 20 miljoen kan net zo gelukkig zijn als iemand met 21 miljoen - Jacky Gleason, Amerikaanse komiek (1916-1982)
 233. Geld is niet alles, maar het houd je zeker in contact met je kinderen
 234. Geld is niet alles. Zorg ervoor dat je veel verdient voordat je zulke onzin uitspreekt - Warren Buffett.
 235. Geld is niet interessant. Op voorwaarde dat het er is - Fons Jansen.
 236. Geld is niet waard om voor te leven, maar maakt het leven meer waard - Georges van Acker
 237. Geld is niet het enige antwoord, maar het maakt wel een verschil - Obama.
 238. Geld is voor de clerus wat seks is voor de leek - Marnix Gijzen.
 239. Geld is voor mij vrije tijd en zekerheid - Bertrand Russell.
 240. Geld is zeker niet alles, maar het is de rest - Arno Reekers en Peter van der Tuin
 241. Geld is, zoals bleek, net als seks, je dacht aan niets anders wanneer je het niet had en aan andere dingen wanneer je het wel had - James Baldwin.
 242. Geld kan in één seconde meer zeggen dan een welbespraakte minnaar is jaren
 243. Geld kan ons niet gelukkig maken, maar het is het enige dat ons kan compenseren voor het niet gelukkig zijn - Jacinto Benavente.
 244. Geld kost vaak te veel.
 245. Geld krijgt zijn kwaliteit door zijn kwantiteit - Gaston Durnez
 246. Geld maakt niet gelukkig
 247. Geld maakt niet gelukkig, als men het niet heeft - Boris Vian.
 248. Geld maakt niet gelukkig, dat heeft het met armoe gemeen - Simon Carmiggelt
 249. Geld maakt niet gelukkig! Dat is een oude stelregel die vast en zeker door een miljonair is uitgevonden voor een van zijn arme vrienden, aan wie hij deze troost liever gaf dan de helft van zijn geld - Alexandre Dumas.
 250. Geld maakt niet gelukkig. Een hoge rentevoet wel - Toon Verhoeven.
 251. Geld maakt niet gelukkig. Ik heb nu 50 miljoen dollar, maar ik was net zo gelukkig toen ik er 48 miljoen had - Arnold Schwarzenegger.
 252. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld - Michel Perridon.
 253. Geld maakt niet gelukkig, maar het kalmeert de zenuwen - Sean O'Casey.
 254. Geld maakt niet gelukkig, maar men lijdt ietwat behaaglijker - Marc Callewaert.
 255. Geld maakt niet gelukkig, maar zonder geld ben je doodongelukkig.
 256. Geld maakt niet gelukkig, vooral het geld wat je niet hebt
 257. Geld moet je minachten, vooral kleingeld - Francois Cavanna.
 258. Geld moet je niet achterna, maar tegemoet lopen - Aristoteles
 259. Geld moet rollen, anders hadden ze het wel vierkant gemaakt
 260. Geld moet rollen, vooral naar mij toe - Remco Campert
 261. Geld moet rollen. Vooral vlug dan stinkt het minder - Jan Elburg.
 262. Geld ontleent zijn voornaamste waarde aan het feit dat men leeft in een wereld waarin het wordt overschat - Henri Louis Mencken.
 263. Geld oogsten door lucht te zaaien - Gerrit Komrij.
 264. Geld praat niet, het vloekt - Bob Dylan.
 265. Geld spreekt logisch in een taal die alle naties begrijpen - Aphra Behn.
 266. Geld spreekt, maar het spreekt met een mannelijke stem - Andrea Dworkin
 267. Geld stinkt alleen als het in andermans zakken zit - W.F. Hermans.
 268. Geld stinkt niet - Vespacianus.
 269. Geld strijkt alle oneffenheden glad - Dostojevski.
 270. Geld verdienen is kunst en werken is kunst en een goedlopende zaak is de beste kunst - Andy Warhol.
 271. Geld verdienen is op zichzelf niet zo moeilijk... Het moeilijke is, het te verdienen met iets dat de moeite waard is je leven aan te besteden - Carlos Ruiz Safon.
 272. Geld vergiftigt je als je het hebt, en verhongert je als je het niet hebt - D.H. Lawrence.
 273. Geld verschaft ereposten - Ovidius.
 274. Geld was nooit een grote motivatie voor mij, behalve als een manier om de stand bij te houden. De echte opwinding is het spel spelen - Donald Trump.
 275. Geld wordt nooit onnodig uitgegeven, aangezien het altijd weer in iemands handen komt - Albert Guinon.
 276. Geld zal geen succes creëren, de vrijheid om het te verdienen wel - Nelson Mandela.
 277. Geld, zo concreet wanneer je het mist of wanneer je het een beetje hebt, wordt licht, bijna gasvormig, zodra het in grote hoeveelheden verzameld wordt - Roland Topor.
 278. Geld zonder verstand is altijd gevaarlijk - Napoleon Hill.
 279. Geldgebrek is de wortel van alle kwaad - George Bernard Shaw, toneelschrijver (1856-1950)
 280. Genoeg hebben brengt geluk, meer dan genoeg hebben ongeluk. Dat geldt voor alle dingen. Vooral echter voor geld - Lao Tse.
 281. Gezondheid is, net als geld, een middel, geen doel - Jean Dutourd.
 282. Gezondheid kan geld opleveren, maar geld kan geen gezondheid opleveren - Maria Edgeworth.
 283. Gezondheid, liefde, geld, eer: de vier hoofdpunten van het leven - Jacques Normand.
 284. God beschermt de armen, in ieder geval tegen kostbare zondes - Joods gezegde
 285. Heeft u goed advies nodig? Probeer geld te lenen van een vriend. Hoe rijker je vriend is, hoe beter het advies zal zijn - Léon Bloy.
 286. Het belang van het geld vloeit voort uit het feit dat het een verband legt tussen het heden en de toekomst - John Maynard Keynes.
 287. Het doel van het geld is het leven te verlichten, maar het doel van het leven niet geld te vergaren. Gelukkig hij die 't verwerft en geniet, ongelukkig hij die een vrek is en schraapt - Saädi.
 288. Het einde van de inflatie komt pas in zicht als het aanmaken van een 100 gulden-biljet evenveel kost als een 100 gulden biljet - Wim Kan.
 289. Het enige advies dat ik je kan geven is: doe wat je opwindt. Doe iets dat als je al het geld van de wereld had, je het nog steeds zou doen. Je moet een reden hebben om 's ochtends uit bed te springen - Warren Buffett.
 290. Het enige goede van een atoombom is, dat men het geld aan haar besteed, niet meer voor oorlogsdoeleinden kan aanwenden - Gaston Durnez.
 291. Het enige wat ik vraag is de kans om te bewijzen dat geld me niet gelukkig kan maken - Spike Milligan.
 292. Het gebruik alleen kan maken dat geld niet verachtelijk is - George Herbert.
 293. Het geheime punt van geld en macht in Amerika is niet wat je voor geld kan kopen of macht ter wille van de macht, maar absolute persoonlijke vrijheid, mobiliteit, privacy - Joan Didion.
 294. Het geld is het hoogste goed, dus is de bezitter ervan goed, het geld ontslaat mij van de moeite oneerlijk te zijn, men neemt dus aan dat ik eerlijk ben... - Karl Marx.
 295. Het geld straft onmiddellijk hem, die het tot zijn godheid vernedert - Salomon Baer-Oberdorf
 296. Het geld van de een is nog nooit het geluk van anderen geweest - Pierre Dac.
 297. Het geld van de Nobelprijs is een touw dat wordt toegeworpen aan een zwemmer die de kust al veilig heeft bereikt - George Bernard Shaw.
 298. Het grootste genot van geldbezit is dat het 't denken aan geld onnodig maakt - C.J. Wijnaendts Francken.
 299. Het grootste talent voor de aardige kunst om van het leven te genieten vindt men doorgaans bij mensen die de middelen missen om het te financieren - Simon Carmiggelt.
 300. Het hoogste gebruik van kapitaal is niet om meer geld te verdienen, maar om geld te verdienen voor de verbetering van het leven - Henri Ford.
 301. Het is aangenaam geld te hebben, want dat stelt ons in staat, de vorm van miserie uit te kiezen die ons het beste schikt - Orson Welles.
 302. Het is gemakkelijker geld te verdienen dan het te behouden. Het ene is inspanning, het andere zelfverloochening - Thomas C. Haliburton.
 303. Het is geweldig. Op het moment dat je contant geld laat zien, kent iedereen plotseling je taal - Aravind Adiga.
 304. Het is hoogst merkwaardig hoeveel tijd en geld de mens verspillen wil om iets voor niets te krijgen - Robert Lynd.
 305. Het is in sommige gevallen beter uw geld dan uw gezicht te verliezen - George Guilbert.
 306. Het is je reinste waanzin om in armoede te leven om in rijkdom te kunnen sterven - Juvenalis.
 307. Het "juiste ogenblik" is de sleutel tot de onmisbare levensharmonie. Laten wij het bij de jacht naar roem en eer, geld, geluk, of wat anders het doel van het leven is, nimmer uit het oog verliezen, dat het juiste ogenblik een van de hechtste pijlers is van onze levensbouw - Amy Groskamp - Ten Have.
 308. Het is moeilijk iets te doen begrijpen wanneer zijn salaris afhangt van het niet-begrijpen ervan - Upton Sinclair.
 309. Het is moeilijk te geloven dat in een tijd waarin alles om geld draait, de aarde nog steeds rond de zon draait - Ernst Fersti.
 310. Het is niet al goud dat er blinkt
 311. Het is niet dat ik niet graag werk, het is dat er zo veel interessantere bezigheden zijn
 312. Het is niet de werkgever die het loon betaalt. Werkgevers gaan alleen om met het geld. Het is de klant die het loon betaalt - Henri Ford.
 313. Het is slecht gesteld, wanneer men hetgeen door deugd verricht moet worden met geld gedaan tracht te krijgen - Marcus Tullius Cicero.
 314. Het is niet waar dat verstandige mannen de beste echtgenoten vormen. De verstandige mannen worden nooit echtgenoten
 315. Het is wonderbaarlijk geordend dat alleen de rijken ter wereld het meeste geld hebben! Gotthold Ephraim Lessing.
 316. Het kost heel wat geld om gerieflijk te sterven - Samuel Butler.
 317. Het kost veel geld om het zonder te kunnen doen - Charles Régismanset
 318. Het laatste recht van iemand die bedelt is dat hij zelf mag bepalen wat hij met de aalmoezen doet. Als hij ze besteedde aan een oppassend doel, zou hij niet bedelen - Simon Carmiggelt.
 319. Het leven is niet zo goed met geld als het slecht is zonder - Joodse spreuk.
 320. Het maakt niet uit of je stijl, reputatie of geld hebt, als je geen goed hart hebt, ben je waardeloos - Louis de Funès.
 321. Het meest arbeidsbesparend advies vandaag de dag is een echtgenoot nemen met geld - Joey Adams
 322. Het meest waardevolle werk in deze moderne wereld [is] het creëren van banen waar mensen aan kunnen werken, trots op kunnen zijn en geld kunnen verdienen met hun werk - Nevil Shute.
 323. Het moderne leven is een wedloop tussen geld verdienen en geld verspillen - Paul Hörbiger.
 324. Het netwerk van de duivel in de wereld heeft slechts één naam: geld - Hugo von Hofmannsthal.
 325. Het politieke systeem is er niet voor de mensen. De mensen zijn ondergeschikt aan de economie. Het gaat er om hoeveel geld het oplevert, niet om wat de mensen ten goede komt - Ziggy Marley.
 326. Het verachten van geld is als het onttronen van een koning - Nicolas Chamfort.
 327. Het verlies van geld wordt met oprechte tranen beweend - Juvenalis.
 328. Het weggeven van andermans geld en goed schaadt je aanzien niet, maar versterkt het. Alleen het weggeven van je eigen bezit berokkent je schade - Macchiavelli.
 329. Het zou niet slecht zijn mochten de armen de helft krijgen van het geld dat wordt uitgegeven aan studies over armoede - William Vaughan.
 330. Hij die gebrek heeft aan geld, middelen en tevredenheid mist drie goede vrienden - Shakespeare
 331. Hij, die geen geld heeft, is arm. maar hij, die niets dan geld heeft is nog armer - Swett Orison Marden
 332. Hij kan geld wegsmijten, doch de kunst van te geven verstaat hij niet - Tacitus.
 333. Hoe goedkoper de boeken worden, hoe minder geld eraan wordt uitgegeven - George Orwell.
 334. Hoe je je tijd doorbrengt, is belangrijker dan hoe je je geld besteed. Je vergissen wat betreft tijd, kan goedgemaakt worden, maar de tijd is voor altijd verloren - Kathleen Norris.
 335. Hoe kan geld de wortel van alle kwaad zijn als winkelen de remedie is voor alle droefheid? Elisabeth Taylor.
 336. Hoe meer geld een Amerikaan verzamelt, hoe minder interessant hij wordt - Gore Vidal.
 337. Hoe meer geld een persoon of een natie bezit, hoe meer zedelijke kracht er nodig is om te waken tegen zijn demoraliserende invloed - Swett Orison Marden.
 338. Hoe minder geld er stil ligt, des te groter is het dividend - Walter Bagehot.
 339. Hoe voller de geldgist van de vrek wordt, hoe leger zijn hart - Jean de Boisson.
 340. Hoge bomen vangen veel meer dan alleen maar wind - Jan Mulder.
 341. Huur niet iemand die het werk doet voor geld, maar iemand die het doet uit liefde - Henri David Thoreau
 342. Ieder mens heeft wel een hart, bij sommigen zit het enkel in de portemonnee - Jean de Boisson.
 343. Iedereen klaagt over een gebrek aan geld, niemand over een gebrek aan hersens- Joods gezegde.
 344. Iemand heeft mij eens gevraagd waarom vrouwen niet zo veel gokken als mannen en ik gaf het begrijpelijke antwoord dat we niet zoveel geld hebben. Dat was een waar maar onvolledig antwoord. In feite is het gehele instinct van vrouwen voor gokken al bevredigd door het huwelijk - Gloria Steinem.
 345. Ik begrijp niets van mode. Je koopt iets voor veel te veel geld waar je volgend jaar niet meer in gezien wilt worden.
 346. Ik ben een beetje als de koningin omdat ik niet veel geld bij mij draag - Richard Branson.
 347. Ik ben op geld gesteld, maar nog meer op de dingen, die je ervoor kopen kunt, en dat zijn er altijd meer dan ik betalen kan - Remco Campert.
 348. Ik ben maar weer opgestaan, want dat slapend rijk worden is vannacht weer niet gelukt
 349. Ik ben niet geïnteresseerd in geld, ik wil gewoon geweldig zijn - Marilyn Monroe.
 350. Ik denk dat de persoon die een baan nodig heeft om te leven - dat wil zeggen, voor het geld - die heeft zichzelf tot slaaf gemaakt - Joseph Campbell.
 351. Ik doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publiekelijk als privé. Dit is mijn leer, en als deze leer de jeugd bederft, dan ben ik een slecht mens - Socrates.
 352. Ik ga niet schrijven voor het nageslacht. Ik ga schrijven om geld te verdienen - Elmore Leonard.
 353. Ik geef als mijn mening te kennen dat diegenen op eigen benen kunnen staan, die over voldoende mensen of geld beschikken en daardoor in staat zijn een behoorlijk leger bijeen te brengen en slag te leveren tegen iedereen die hen aanvalt - Macchiavelli.
 354. Ik geloof dat het in de wereld om liefde draait. Dat is de grote macht, niet het geld - Maria Schell.
 355. Ik geloof dat seks een van de mooiste, natuurlijkste en gezondste dingen zijn die je met geld kunt kopen - Steve Martin.
 356. Ik geloof in de manier om kunst te brengen niet op basis van subsidies maar op basis van ruilen waarbij geld een ruilmiddel is - Jeroen Everaert
 357. Ik had een man vermoord, voor geld en een vrouw. Ik had het geld niet en ik had de vrouw niet - James M. Cain.
 358. Ik heb geen geld, geen middelen, geen hoop. Ik ben de gelukkigste man ter wereld - Henri Miller.
 359. Ik heb geen geld verdiend. Ik ben nu zo arm als altijd in mijn leven - behalve in hoop, die zeker niet betaalbaar is - Edgar Allan Poe.
 360. Ik heb genoeg geld voor de rest van mijn leven, tenzij als ik nog iets kopen moet - Jackie Mason.
 361. Ik heb manieren om geld te verdienen waar je niets van weet - John D. Rockefeller.
 362. Ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot de feministische beweging. Ik ben opgevoed met de overtuiging dat mannen weinig met het huis of de kinderen te maken hadden, behalve om geld te verdienen - Beryl Bainbridge.
 363. Ik heb mijn geld voornamelijk verdiend, door aan schitterende, maar slecht geleide denkbeelden van anderen, commerciële waarde te geven - Thomas Edison.
 364. Ik heb misschien meer geld dan jij, maar geld maakt niet het verschil. Als er enig verschil is tussen jou en mij, kan het zijn dat ik gewoon opsta en de kans krijg om te doen wat ik graag doe, elke dag. Als je iets van mij leert, is dit het beste advies dat ik je kan geven - Warren Buffett.
 365. Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken - Johan Cruijff
 366. Ik hou minder van geld dan jij omdat ik meer uitgeef - Boris Vian.
 367. Ik hou niet van geld. Geld is de reden dat we vechten. Karl Marx.
 368. Ik kan leven zonder geld, maar ik kan niet leven zonder liefde - Judy Garland.
 369. Ik kan mij niet permitteren mijn tijd te verliezen door geld te verdienen - Jean Louis Agassiz
 370. Ik ken artiesten die meer verdienen aan de politiek dan zij die erin zitten - Toon Hermans.
 371. Ik moet zeggen dat ik geld haat, maar het gebrek er aan, haat ik het meest - Katharine Mansfield.
 372. Ik verzamel geen geld, ik verzamel mooie momenten - Herman Brood.
 373. Ik verdeel graag geld onder de armen... mijn linkerarm en rechterarm.
 374. Ik verdien een hoop geld, maar daar ik wil het niet over hebben. Ik werk heel hard en ben elke cent waard - Naomi Campbell.
 375. Ik verdien goed mijn brood. Ik verdien zelfs zo veel brood, dat ik een deel zou kunnen beleggen - Youp van 't Hek.
 376. Ik verdien veel geld, helaas krijg ik het niet
 377. Ik vind dat je op een bepaald punt genoeg geld hebt verdiend - Barack Obama.
 378. Ik was altijd rijk want geld is niet gerelateerd aan geluk - Paul Coelho
 379. Ik werk alleen voor geld, als je loyaliteit wilt moet je een hond aannemen
 380. Ik win omdat ik jaren geleden geleerd heb dat bang geld altijd verliest. Het kan me niets schelen, dus ik win - Hedy Lamarr.
 381. Ik wou dat ik je kon kopen voor wat je echt waard bent en je zou verkopen voor wat je denkt dat je waard bent. Ik zou zeker geld verdienen aan de deal - Zora Neale Hurston
 382. Ik zeg dat geld geen waarde heeft; het is gewoon de manier waarop je het uitgeeft - William Faulkner.
 383. Ik zou gaarne veel geld bezitten, alleen om te vergeten, dat er zo iets bestaat in de wereld - Willem Cornelis Capel.
 384. Ik zou liever rijk zijn dan sexy, maar het is zoals het is
 385. Imitatie van een luie straatmuzikant; la la la, geld - Hans Teeuwen.
 386. In het algemeen is armoede of rijkdom niet een zaak van geld, maar van karakter - Etienne Rey.
 387. In het algemeen is de kunst van regeren om zoveel mogelijk geld weg te nemen van een groot deel van de bevolking om dit aan een andere deel weg te geven - Voltaire.
 388. In het cabaret kun je veel geld verdienen met de rijken erop te attenderen dat er ook nog armen zijn - Fons Jansen.
 389. In Nederland hoor je geen geld te hebben en je hoort weinig te weten. Als je dat toch doet is het je geraden om het verborgen te houden - Remco Campert.
 390. In Rotterdam verdienen ze het, in Den Haag verdelen ze het en in Amsterdam smijten ze het over de balk - Jules Deelder.
 391. Ja, met trouwen moet men niet zo'n haast hebben: het geld dat men voor de bruiloft uitgeeft is vaak de eerste hypotheekaflossing voor een inrichting tot wederzijdse levensverstiering - Johann Nepomuk Nestroy.
 392. Jammer genoeg duren de meeste manieren om veel geld te verdienen erg lang. Tegen de tijd dat iemand het geld heeft verdiend, is hij te oud er nog van te kunnen genieten - Ian Flemming.
 393. Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat je niet kunt kopen
 394. Je bereikt een punt waar je niet meer voor geld werkt - Walt Disney.
 395. Je bent rijk als je tevreden en gelukkig bent met wat je hebt.
 396. Je bereikt het toppunt van succes zodra je niet meer geïnteresseerd bent in geld, complimenten of publiciteit - Thomas Wolfe.
 397. Je geen zorgen hoeven te maken over geld is bijna alsof je je geen zorgen hoeft te maken over doodgaan - Mario Puzo.
 398. Je hebt geen geld nodig om gelukkig te zijn. Open je hart en je geest. Wees dankbaar. En investeer in liefde en vriendschappen.
 399. Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn - Mahatwa Ghandi.
 400. Je hoort maar drie stemmen in deze wereld: Het babbelen van de stroming, de Joodse wetten en geld - Joods gezegde.
 401. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is - Wim Sonneveld.
 402. Je kunt je geld niet slechter investeren dan bij stoute kinderen - Wilhelm Busch.
 403. Je kunt van bankovervallers denken wat je wilt, maar je kunt niet van ze verwachten dat ze bij deze rentevoet dat geld gaan lenen - Toon Verhoeven.
 404. Je kunt voor geld een heel mooie hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart - Josh Billings
 405. Je moet in het leven kiezen tussen geld verdienen en uitgeven: je hebt de tijd niet voor beide - Edouard Bourdet.
 406. Je moet niet meer geld hebben dan je verbeeldingskracht om het uit te geven - Claude Chabrol.
 407. Kamperen: het hele jaar door geld opzij leggen om veertien dagen armoe te kunnen lijden. Het hele jaar krom liggen om twee weken krom te kunnen liggen. Fons Jansen.
 408. Kapitaal is geld, kapitaal is goederen. Op grond van het feit dat het waarde is, heeft het de mysterieuze eigenschap verworven om waarde aan zichzelf toe te voegen. Het brengt levende nakomelingen voort, of het legt tenminste gouden eieren - Karl Marx.
 409. Kijk, ze hebben onze banen afgepakt, ze hebben ons geld afgepakt, en bovendien hebben ze het geld aan ons geleend en we betalen ze nu rente over dat geld. We zijn China en Japan elk 1,4 biljoen dollar schuldig - Donald Trump.
 410. Kookboek: een van de veiligste plaatsen voor een man om geld te verbergen - Gerard Philips.
 411. Koop iets dat compleet nutteloos is, dat is de leukste manier van geld uitgeven - Simon Carmiggelt.
 412. Kwalijk verworven geld is nooit waard wat het kost, en een goed geweten kost nooit wat het waard is - Jean Antoine Petit Senn.
 413. Kwaliteit in een product of dienst is niet wat een producent er in stopt. Het is wat de klant er uit haalt en er bereid is er voor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit - Peter Drucker.
 414. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Hij heeft immers zelf gezegd: "Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten." Hebreeën 13:5
 415. Leen je geld uit en verlies je vriend - Joods gezegde.
 416. Liefde heb je meer nodig dan geld, liefde is de koopkracht van het geluk - Phil Bosmans.
 417. Liever ongelukkig met geld dan ongelukkig zonder geld.
 418. Maak geld tot uw god, en het zal u teisteren als de duivel - Henri Fielding.
 419. Maakt niet uit hoeveel geld je hebt, er zijn maar twee soorten mensen: geredde mensen en verloren mensen - Bob Dylan.
 420. Maar hoe kunt u nu weten of dat te duur is? Het is mooi en het kost geld. Als je het hebben wilt, mag je blij zijn dat het niet vier keer zo duur is - Renate Robinstein.
 421. Maar nooit zijn giromaten zodanig defect dat ze blindelings geld weggeven - Fons Jansen.
 422. Macht is het recht van de sterke, rechtvaardigheid zijn belang; Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld - Plato.
 423. Men moet, denk ik, kinderen altijd geld geven, want zij zullen het voor zichzelf veel nuttiger uitgeven dan wij het ooit voor ze kunnen doen - Rose Makaulay.
 424. Men moet geld hebben om te kunnen schrijven, maar nog meer om niet te kunnen schrijven - J.C. Bloem.
 425. Men wordt alles moe, behalve geld - Theognis van Megara.
 426. Mensen worden getransformeerd tot machines om geld te verdienen. Of proberen geld te verdienen - José Saramago.
 427. Mensen zeggen dat geld niet de sleutel is tot het geluk, maar ik dacht altijd, als je genoeg geld hebt kun je een sleutel laten maken - Joan Rivers.
 428. Met de hoeveelheid geld die ik heb, is het moeilijk om kinderen op te voeden zoals ik ben opgevoed - Adam Sandler.
 429. Met geld hebben we vrienden - Menander
 430. Met geld koop je geen vrienden, maar je kunt er wel een betere klasse vijanden mee kopen - Spike Milligan.
 431. Met geld koop je wel geen geluk, maar toch iets dat er prachtig op lijkt - Herwig Verleyen.
 432. Met geld kun je niet alles kopen. Bijvoorbeeld: armoede - Nelson Algren.
 433. Met geld maak je geld - Johan Cruijff.
 434. Met geluk is het als met geld: je moet er iets mee doen om ervan te kunnen genieten - Ewout Kieckens.
 435. Met geld moet men nooit iets ernstigs of tragisch doen, want geld is iets om mee te spelen - Hugo Raes.
 436. Mijn beleid is niet gebaseerd op een of andere economische theorie, maar op de dingen waarmee ik en miljoenen anderen zoals ik zijn grootgebracht: eerlijk werk voor eerlijk loon; leven naar je stand; een appeltje voor de dorst bewaren; je rekeningen op tijd betalen; de politie ondersteunen - Margaret Thatcher.
 437. Mijn favoriete dingen in het leven kosten geen geld. Het is heel duidelijk dat de meest waardevolle bron die we allen hebben, tijd is -Steve Jobs.
 438. Mijn grootste bezwaar tegen geld is dat het stom is - Alain.
 439. Met kaartspelletjes verliezen we zowel tijd als geld - twee dingen die in iemands leven het meest dierbaar zijn - Owen Felltham.
 440. Mijn levenservaring na bijna elf jaar in de EG: wanneer ergens geld nodig is, kijkt men zwijgend naar de Duitsers - Helmuth Kohl.
 441. Mijn portemonnee is net een ui, als ik hem open moet ik huilen.
 442. Mijn principes zijn belangrijker dan het geld of mijn titel - Mohammed Ali.
 443. Mijn vrouw is als geld. Soms zou ik ze door deuren en vensters kunnen gooien - Wiet van Broeckhoven.
 444. Mijn vrouw is baas over de kinderen, het geld en zo. Maar met de goudvis doe ik wat ik wil - L. Verbeeck.
 445. Mijn werk is mijn eigen psychotherapie, waar ik bovendien nog geld voor krijg ook - Paul Flora.
 446. Minachting voor geld komt veelvuldig voor, vooral onder degenen die het niet hebben - Georges Courteline.
 447. Mirabeau is voor geld tot alles in staat zijn, zelfs tot een goede daad - Antoine de Rivarol.
 448. Misschien zijn er andere delen van mijn leven die inhoud zouden krijgen, schaduw zouden krijgen, als ik maar meer zou lezen en minder aan geld zou denken - Martin Amis.
 449. Naarmate de mens de mogelijkheid heeft om uit meer alternatieven te kiezen heeft hij meer vrijheid. Geld is in feite niets anders dan een verzameling gesymboliseerde alternatieven - Lolle Nauta.
 450. Niemand is zo dol op geheimen als degene die niet van plan is ze te bewaren; zulke mensen hunkeren naar geheimen, als een verkwister naar geld, om ze weer in de circulatie te kunnen brengen - Charles Caleb Colton.
 451. Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan, niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft
 452. Niemand van de stervelingen is vrij; hij is immers ofwel slaaf van het geld ofwel van het lot - Euripides.
 453. Niemand verdient geld aan de roulettetafel behalve hij die de tafel bezit. Desalniettemin is een passie voor gokken veelvoorkomend, terwijl een passie voor het bezitten van roulettetafels niet voorkomt - George Bernard Shaw.
 454. Niemand zou zich de Barmhartige Samaritaan herinneren als hij alleen maar goede voornemens had gehad. Maar hij bezat ook geld - Margaret Thatcher.
 455. Niet je salaris maakt je rijk, maar je uitgavenpatroon
 456. Niet om geld houden zij die wedstrijden, maar om te laten zien wie de beste is - Herodotus.
 457. Niets kan mij overhalen een roman te lezen, behalve wanneer ik geld moet verdienen door erover te schrijven. Ik verafschuw ze - Virginia Woolf.
 458. Niets verbindt mensen meer dan het veelvuldig van hand tot hand doorgeven van geld - Walter Sickert.
 459. Niets willekeurig doen betekent geld besparen - Antoine Albalat.
 460. Nooit zeggen "ik heb geen geld". Je moet altijd zeggen: "daar kan ik op het ogenblik geen geld voor vrijmaken." Gerard Reve.
 461. Nu ik eindelijk geld heb om een dure jurk te kopen, kan ik er niet meer in - Annie M.G. Schmidt.
 462. Om echte service te bieden, moet je iets toevoegen dat niet met geld kan worden gekocht of gemeten, en dat is oprechtheid en integriteit - Harry Matthews.
 463. Om geld te verachten moet je het hebben, en veel ook - Cesare Pavese
 464. Om mezelf te dwingen meer geld te verdienen besloot ik meer uit te geven - James Agate.
 465. Om slim genoeg te zijn om al dat geld te verkrijgen, moet men dom genoeg zijn om het te willen - Gilbert Keith Chesterton.
 466. Om zonder zorgen te leven, zorgt men steeds voor geld en goed; dit houdt hem, die daarvoor gezorgd heeft, steeds in zorgen - Friedrich von Logau.
 467. Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood - Spreuken 10:2.
 468. Onthoud, je kan meer geld verdienen maar bestede tijd is voor altijd verdwenen - Zig Ziglar.
 469. Op een heleboel mensen maken alleen de ervaringen van hun portemonnee indruk - Peter Sirius.
 470. Op het moment dat je je belastingen moet betalen besef je dat je eigenlijk niet de middelen hebt om het geld uit te geven dat je verdient - Frédéric Dard.
 471. Op korte termijn is de aandelenmarkt een populariteitsmachine, op de lange termijn een wegingsmechanisme
 472. Op school zeiden ze, dat geld niet alles is, maar dat het om geluk gaat. Maar zodra mijn moeder dat hoorde, stuurde ze me naar een andere school - Zsa Zsa Gabor.
 473. Op TV zeggen ze elke dag: 'Er zijn 3 miljoen mensen die werk zouden willen'. Dit is niet juist, geld zou al volstaan - Coluche.
 474. Orde, verschil, klasse, macht, leeftijd, geld, hoe maken wij daar sociaal een mooi plaatje van - Bergman.
 475. Pennies komen niet uit de hemel, ze moeten op aarde worden verdiend - Margaret Thatcher.
 476. Poker is een opwindend spel voor het verliezen van geld, tijd en vrienden - Philippe Bouvard.
 477. Pornografie ga je niet kopen. Als je zovér bent, kun je het geld beter oppotten voor een psychoanalyse - Simon Carmiggelt.
 478. Praat nooit over geld met mensen die meer of minder bezitten dan jij - John Whitehorn.
 479. Problemen kan je het beste oplossen met iemand anders geld - Jean Paul Getty.
 480. Pas als de laatste boom is omgehakt, de laatste rivier is vergiftigd en de laatste vis is gevangen, zullen we beseffen dat je geld niet kunt eten.
 481. Pas op de dubbeltjes, dan passen de guldens wel op zichzelf.
 482. Pas op voor de rijken; de armen zullen voor geld veel doen; de rijken zullen voor meer geld alles doen - Charles Edward Jerningham.
 483. Politiek, oorlog, huwelijk, misdaad, overspel. Alles wat er in de wereld bestaat, heeft iets met geld te maken - Graham Greene.
 484. Regel nr. 1: Verlies nooit geld. Regel nr. 2: Vergeet nooit regel nr. 1 - Warren Buffett.
 485. Reizen is zijn tijd en geld wijden aan het vermeerderen van zijn eigen waarde - Comtesse Diane de Beausacq.
 486. Rijkdom bestaat niet uit het hebben van veel bezittingen, maar in het hebben van weinig behoeften
 487. Rijke mensen zijn maar arme mensen die geld hebben - Marnix Gijsen.
 488. Salaris is als menstruatie, je merkt het maar een paar dagen en als je het niet krijgt heb je een probleem
 489. Schrijven is een manier van leven. En als je geluk hebt komt daar geld uit voort - Tim Krabbé.
 490. Schrijven is net als prostitutie. Eerst schrijven we uit liefde ervoor, dan voor sommige vrienden, en uiteindelijk voor het geld - Molière.
 491. Schrijven wilde ik, het geld kwam dan vanzelf wel. En als het wegbleef, des te beschamender voor het geld - Harry Mulish.
 492. Seks is als geld; alleen te veel is genoeg - John Updike.
 493. Slechts door zijn schulden niet te betalen kan men hopen in de herinneringen van de handelsklasse voort te leven - Oscar Wilde.
 494. Socialist: Iemand die vindt dat een ander te veel verdient - W.F. Hermans.
 495. Socialistische regeringen maken er traditioneel nogal een financiële puinhoop van. Ze komen altijd geld van anderen te kort. Dit is nogal kenmerkend voor hun - Margaret Thatcher.
 496. Sparen is prachtig. Vooral als je ouders het voor je hebben gedaan. Winston Churchill.
 497. Spelers komen vaak naar mij toe om te vertellen hoe geweldig het is met mij te mogen werken. Voor mij is dat meer waard dan een dik salaris - Louis van Gaal.
 498. Steek nooit je geld in iets dat eet of steeds opnieuw moet worden geverfd - Billy Rose.
 499. Succes is dat je je overal zorgen over moet maken behalve over het geld - Johnny Cash.
 500. Succes moet nooit gemeten worden aan de hoeveel geld die je hebt - Zig Ziglar.
 501. Talent is als geld: het is beter er niet over te praten - Jules Renard.
 502. Te veel mensen geven geld uit wat ze nog niet hebben verdiend om dingen te kopen die ze niet willen om mensen te imponeren die ze niet leuk vinden - Will Rogers.
 503. Tel je herinneringen als je geld - Carl Sandburg.
 504. Tenzij je de regisseur van de film bent, of het geld voor de film opmaakt, heb je echt niet veel controle - Brett Easton Ellis.
 505. Tijd is geld, heet het. En toch wordt het meeste geld uitgegeven om de tijd te verdrijven - Fliegende Blätter.
 506. Tijd is geld! Ja, en tijd kost geld; het is voor sommigen een heel duur artikel - Charles Dickens.
 507. Tijd is meer waard dan geld. Je kunt meer geld krijgen, maar je kunt niet meer tijd krijgen - Jim Rohn.
 508. Toen ik jong was dacht ik dat geld alles in het leven was, nu ik oud ben weet ik het zeker
 509. Toen iemand Victor Hugo vroeg wat hij het belangrijkste vond om te slagen: Geld, hard werken of hersenen antwoordde hij: "Als je op een driewieler zit, welke wiel is dan het voornaamste?" - Wiet van Broeckhoven.
 510. Toon me iemand die geen slaaf is. De een is een slaaf van geslachtsdrift, een ander van het geld, een derde van de eerzucht. Allen zijn slaven van hoop en vrees - Seneca.
 511. Trouw niet voor het geld, je kan het goedkoper lenen - Edward Elbee.
 512. U doet er goed aan geld te verzamelen tijdens uw leven: we weten namelijk niet wat er gaat gebeuren na de dood - Montesquieu.
 513. U moet niet veronderstellen dat omdat ik een schrijver ben, ik nooit geprobeerd heb op een eerlijk manier mijn geld te verdienen - George Bernard Shaw.
 514. Vakantie houden is toch niets anders dan heel veel geld uitgeven om armoedig uit twee koffers te leven - Maarten 't Hart.
 515. Van de ander zijn centen, is het goed schenken.
 516. Van een kale kip kun je niet plukken, maar je kunt ze wel een poot uitdraaien
 517. Van geld dat we niet hebben kopen we dingen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we niet mogen
 518. Vanwege geld werd de wereld lelijk - Joodse spreuk.
 519. Vasten. Jezelf bevrijden uit dat knellende keurslijf van geld verdienen, kopen, verbruiken, meedoen, de mode volgen - Phil Bosmans
 520. Veel liefde kost veel geld. Veel rijkdom leidt tot grote verliezen - Lao-Tse.
 521. Veel patiënten voelen zo veel dankbaarheid voor hun arts, dat zij niet inzien waarom zij hem nog zouden moeten betalen - Otto Weiss.
 522. Veel vindingrijkheid met een beetje geld is veel winstgevender en amusanter dan veel geld zonder vindingrijkheid - Arnold Bennett.
 523. Veel vrouwen kunnen beter geld opmaken dan bedden - Cees Buddingh.
 524. Verspilling van openbaar geld staat gelijk aan een zonde tegen de Heilige Geest - John Morley.
 525. Verwerven, erven en verderven in drie generaties.
 526. Volgens mij is geld mijn grootste probleem geweest in mijn hele leven. Het kost veel geld om deze dromen waar te maken - Walt Disney.
 527. Voor de meesten van ons is geld misschien onwezenlijk, gemakkelijker weg te geven dan dingen die willen - Lilian Hellman.
 528. Voor een dubbeltje weldaad verwacht menigeen een gulden dankbaarheid - Jean de Boisson.
 529. Voor een oorlog zijn drie dingen nodig: geld, geld en geld - Raimondo Montcuccoli.
 530. Voor het invullen van een belastingformulier moet men filosoof zijn. Voor een wiskundige is dit veel te moeilijk - Albert Einstein.
 531. Voor armoede hoef je je niet te schamen, maar het strekt ook niet tot grote eer - Joods gezegde.
 532. Voordat een man veertig wordt, kosten meisjes niets. Daarna moet je geld betalen of een verhaaltje vertellen. Van die twee doet het verhaaltje vertellen het meeste pijn. Maar goed, ik ben nog geen veertig - Ian Flemming.
 533. Vriendschap die men door geld verkrijgt en niet door grootsheid van geest en nobelheid van karakter, die koopt men, maar bezit men in feite niet - Macchiavelli.
 534. Vriendschap en geld: Olie en water - Mario Puzo.
 535. Vriendschap is als geld, gemakkelijker gemaakt dan behouden - Samuel Butler.
 536. Vuur, hoest, geld en hete min, En houdt men nooit ter degen in - Jacob Cats.
 537. Waar geld en prestige elkaar raken ontstaat politiek - Hugo Camps.
 538. Waardeer geld niet meer noch minder dan het verdient: het is een goede dienaar en een slechte meester - Alexandre Dumas.
 539. Waarom al dat gehannes over geld? Goed beschouwd is deze planeet een draaimolen waar wij gratis en voor niks op mogen meedraaien - Fons Jansen.
 540. Waerom is 't dat men slaeft, draeft, arbeid, woelt en wroet?
  Is 't om den schat der deugt en wysheits, dat men 't doet?
  Neen, vrienden, verr'niet all': wat zien wy vlyts bedryven
  Om overtollig geld, om noodelooze schyven! Jeremias de Decker.
 541. Wanneer goederenruil vervangen wordt door geldelijke transacties, komt er tussen beide partijen een derde instantie namelijk: de sociale gemeenschap die aan het geld een reële waarde toekent - George Simmel.
 542. Wanneer het grote sommen geld betreft, is het raadzaam niemand te vertrouwen - Agatha Christie.
 543. Wanneer het noodzakelijk is met schrijven geld te verdienen lijdt dit op de lange termijn altijd tot het plukken van onrijpe appels omdat er niet gewacht kan worden tot ze rijp zijn. Maar bij het schrijven gaat het helaas anders dan bij het fruit: het rijpt niet meer tijdens de verzending - Adolf Spemann.
 544. Wanneer iemand zegt dat het niet om het geld, maar om het principe gaat, gaat het om het geld - Kin Hubbard.
 545. Wantrouw mensen die zeggen dat ze geen waarde hechten aan geld - Fernand Auwera
 546. Wapens zijn als geld; niemand kent de betekenis van genoeg - Martin Amis.
 547. Washington wordt gedomineerd door het grote geld - Bernie Sanders.
 548. Wat een mens doet voor zijn geld is van weinig betekenis. Wat hij is, hoe hij als een gevoelige instrument reageert op de schoonheid van de wereld, dat is alles! H.P. Lovecraft.
 549. Wat heb je aan geld? Je kunt er geen geluk mee kopen - Agatha Christie.
 550. Was ik maar gelukkig, in plaats van bekend en goed betaald - Gerard Reve.
 551. Wat is er dat geld niet voor elkaar zal krijgen? Anthony Trollope.
 552. Wat is geld? Een mens is geslaagd wanneer hij 's ochtends opstaat en 's avonds naar bed gaat en daartussen doet wat hij wil doen - Bob Dylan.
 553. Wat is tenslotte geld? Bijna niets, als men er voldoende van heeft - John Banville.
 554. Wat je voor geld doet, doe je slecht - Jules Verne.
 555. Wat kunnen wetten doen, waar geld alleen regeert? Petronius.
 556. Wat moet ik met het geld doen als ik er geen boeken voor kocht? Gotthold Ephraim Lessing.
 557. Wat zou het een mooie wereld zijn wanneer je het geld, de liefde en de tijd die je verspild hebt, terug zou kunnen krijgen - Sidney Tremayne.
 558. Wees zo romantisch als je wilt over liefde; maar je moet niet romantisch zijn over geld - George Bernard Shaw.
 559. We moeten de controle terugnemen over enorme hoeveelheden geld, 350 miljoen pond per week, en uitgeven daar waar onze prioriteiten liggen, zoals aan de National Health Service - Boris Johnson.
 560. We moeten leren op te komen voor onze belangen. Puurheid zoeken is zelfvernietigend en een stereotype op zich: vrouwen moeten puur zijn, vrouwen maken zich geen zorgen om geld - Gloria Steinem.
 561. Wie een vrouw van 40 verwisselt tegen twee van 20 kent noch de waarde van het geld noch die van vrouwen - Julien de Valkenaere.
 562. Wie geen geld heeft, heeft ook geen moed - Adolphe Freiherr Knigge.
 563. Wie zijn zweetdruppels telt, zal nooit zijn geld tellen - Friedrich Hebbel.
 564. Wie zegt dat hij geld minacht, bedoelt natuurlijk het geld van anderen - Fliegende Blätter.
 565. Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen
 566. Wilt u een socialist bekeren, geef hem dan een hoop geld. Het kapitaal is de beste logica - John Hutton Balfour-Browne
 567. "Wist je dat hij tegenwoordig werkt?" - "Zo is hij. Voor geld zou hij alles doen."- Wiet van Broeckhoven.
 568. Woorden zijn als geld; niets is zo nutteloos, tenzij het daadwerkelijk wordt gebruikt - Samuel Butler.
 569. Woorden zijn het geld van dwazen - Thomas Hobbes.
 570. Zaken? Heel eenvoudig; dat is het geld van anderen - Alexandre Dumas.
 571. Zelfs aan lelijkheid brengt geld een glans van schoonheid.
 572. Zij aan wie wij nog geld verschuldigd zijn, vergeten ons nooit - Charles Résigmanset.
 573. Zij die zich voornemen zowel God als Mammon te dienen, merken spoedig dat er geen God is - Logan Piersall Smith.
 574. Zijn geld maakt goed wat hij verkeerd oordeelt; hij heeft oordeel in zijn beurs - Molière.
 575. Zolang we geld in kas hebben, zijn we verzekerd van vrienden en bedienden - Charles de Saint-Evremond.
 576. Zonder geld en zonder kroon, strekt het koning zijn tot hoon - Giambatista Casti.
 577. Zonder geld is eer slechts een ziekte - Jean Baptiste Racine.
 578. Zonder geld is het erg moeilijk om van je rijkdom te profiteren - Remco Campert.
 579. Zorgen: De rente betaald door hen die moeilijkheden lenen - George Washington
'