Investeringsaanpak

De wetenschap brengt ons voorspoed. Onze voeding, huisvesting, transport en werk zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We leven in welvaart en overvloed vanwege de technologie die gebaseerd is op wetenschappelijke ontdekkingen.

Ook ons gedrag wordt verklaard door wetenschappelijke principes. Ik gebruik deze wetenschap om u en mij rijk te maken door te investeren in de meest succesvolle bedrijven. Participeer in mijn investering succes formule. Ik verdiende een fortuin, vooral gedurende de financiële crisis van 2008 door aandelen zeer goedkoop in te kopen omdat velen juist verkochten in paniek, waardoor de prijzen zo laag waren. En in gebruikte de slimme beleggingsbenadering van Benjamin Graham, Warren Buffett en andere succesvolle beleggers.

Laten toenemen van uw vermogen via gedragsgericht beleggen

Veel onderzoek is beschikbaar over de fouten die beleggers maken. Dit onderzoek wordt 'behavioral finance' genoemd en benadrukt de belangrijke rol die emoties spelen bij beleggingsbeslissingen. Deze website laat u zien hoe wij via gedragsgericht beleggen succesvol zijn gebleken, de afgelopen 7 jaar (gemiddeld 7% per jaar). De meeste fondsbeheerders kopen en verkopen veel, waardoor zij niet in staat zijn zelfs maar de index te verslaan, omdat zij hun huiswerk niet goed gedaan hebben en daardoor en ook door te spreiden veel in plaats van weinig risico nemen.

Veel vermogende Nederlanders hebben dan ook gekozen voor indexfondsen. Maar een negatieve kant van zogenaamde trackers en EFT's zijn dat ze veel technologie bedrijven bevatten die snel uit de mode zullen raken omdat zich weer nieuwe technologiebedrijven aandienen. Dit gebeurde begin jaren 2000 toen de Nasdaq, het platform voor technologiebedrijven, instortte. Een beweging die nu weer aan de gang is en de lucht uit indexfondsen laat lopen. Wij hebben het tussen november 2021 en april 2022 20% punt beter gedaan dan de S&P 500 index en staan bij dit schrijven op 18 april op een recordstand.

Wij zoeken niet naar de 'toekomstige Microsoft', maar beleggen direct in cashcows, bedrijven met de hoogste winstmarges, die gekgenoeg niet het populairst zijn onder beleggers omdat ze verblind worden door hoge koersstijgingen op de korte en middellange termijn. Maar wel bedrijven die ook zo populair zijn bij de consument dat ze rustig de inflatie doorberekenen in hun prijzen, zodat ook hun eigenaren (u als investeerder) geen centje pijn leiden.

Een extreem voorbeeld van een uit de hand gelopen technologie is de bitcoin. Die is in korte tijd tot duizelingwekkende hoogte gestegen. Terwijl de onderliggende waarde onbekend is, sommigen, waaronder uw beheerder, menen zelfs dat de intrinsieke waarde 0 is en een voorbeeld van een piramidespel. Daarbij worden mensen gezocht die nog meer willen betalen dan de huidige eigenaar. Als de aandacht wat verslapt keldert de koers en zoekt men weer een nieuw speeltje.

Daar tegenover staat 'waarde beleggen', waarbij gezocht wordt naar assets die daadwerkelijk iets opleveren, zoals winstgevende, divididend aristocraten (bedrijven die meer dan 25 jaar achtereen hun dividenden hebben verhoogd). Wij kijken niet alleen naar de koers (de prijs), maar ook naar de onderliggende waarde en beoordelen of de prijs in juiste verhouding staat tot de waarde. Is dat het geval, dan zien wij een goede veiligheidsmarge om met ontvangen dividenden en nog meer partipanten om bij te kopen, waarvan de overige participanten meeprofiteren.

Gedragsgerichte finance

Onder invloed van Nobelprijs winnaar Daniel Kahnemann, namen financiële theorieën een andere richting. Het werd niet alleen duidelijk dat menselijke emoties soms rationele besluitvorming in de weg zitten, terwijl de klassieke economie uitgaat van puur rationele besluitvorming. Dit is een droombeeld, dat wel realiseerbaar is, maar niet hoe de feiten er nu voor liggen (soll versus ist). Een paar voorbeelden van Kahnemann van irrationele processen zijn beschikbaarheidsfout (we kiezen vaak voor gemak, directe beschikbaarheid in plaats van kwaliteit), bevestigingsfout (we kiezen vaak voor gedrag dat versterkt wordt door bevestiging in plaats van alternatief gedrag dat meer zou opleveren) en de overlevingsfout (bijvoorbeeld: de opvatting dat de muziek van de jaren 1960 was veel beter was dan de huidige muziek kan deels te maken hebben met de overlevingsfout, waarbij alleen de beste muziek uit de tijd wordt herinnerd, terwijl er ook veel slechtere muziek inmiddels is vergeten).

Traditionele gedragsfinanciën hebben geen concrete hulpmiddelen om beleggers te helpen deze fouten te vermijden. Maar Rijkslim heeft die wel en maakt daarvoor gebruik van de wetenschap van de gedragsanalyse. Voor meer hierover zie www.mariusrietdijk.nl.

Niet alleen individuen maken rationele keuzes, volgens de traditionele economische theorie, ook markten als geheel zouden zich rationeel gedragen. Bijvoorbeeld aandelenprijzen zouden een 'juiste waarde' vertegenwoordigen, dat is gebaseerd op de wijsheid van de massa. Het zou dan geen zin hebben om de aandelenmarkt te verslaan. Omdat de markt efficiënt zou zijn. Door alleen de index te volgen zou ook minder hoeven te worden uitgegeven aan aan- en verkoopkosten.

Dat wordt dus weersproken door Kahnemann en consorten en door de gedragsanalyse. Doordat wij ook spaarzaam muteren in de portefeuille blijven de kosten ook minimaal, hetgeen ten goede komt aan het fonds Rijkslim en daarmee aan u en mij.

Het koppelen van waardebeleggen aan de gedragsanalsye 

Investeren is een multi triljoen euro business. Het totaal belegd vermogen in de wereld wordt geschat op 41 triljoen (41 duizend miljard). Om deze euro's wijs te belggen kunnen we het ons niet veroorloven om investeringsbeslissingen aan het gezond verstand over te laten. We zullen ons meer en meer moeten richten op de wetenschap om ons te helpen bij het verkrijgen van optimale beslissingen. De gedragsanalyse helpt ons de regels van waardebeleggen daadwerkelijk uit te voeren. Alleen het lezen van een regel verandert gedrag niet. Daarom hebben we ons steeds beloont voor efficiënt beleggingsgedrag. Hierover vindt u meer op deze site.

Gedragsgericht beleggen

Vanuit het standpunt van een gedragsanalist is investeren een klasse van gedragingen. Gedrag is een onderzoeksonderwerp en toepassingsgebied op zichzelf. Een gedragsanalist is niet zozeer geïnteresseerd in concepten als leiderschap, motivatie en cultuur, maar in gedragingen die aan zulke concepten ten grondslag liggen. Het doel van Rijkslim is om optimaal het menselijk gedrag te benutten, van zowel consument, producent als ons als investeerders. Ook verschaft het de waardeinvesteerders die wij zo waarderen de wetenschappelijke basis die zowel de klassieke als gedragseconomie de noodzakelijke wetenschappelijke basis en erkenning. Dit geeft mij de mogelijkheden om mijn wetenschappelijke werk toe te passen op de grootste business case ooit, 41 triljoen euro's aan relatief inefficiënt aangewend vermogen.

Benjamin Graham, de decaan van het waarde investeren

Benjamin Graham is de meest invloedrijke docent voor succesvolle beleggers. De meest succesvolle belegger aller tijden, Warren Buffett, was een directe student van hem op Columbia University en kreeg als enige ooit het cijfer 10+. Lange tijd geloofden de traditionele financiële professoren dat het succes van Buffett was toe te schrijven aan geluk. In de wereld van investeerders, zo betoogden zij, is er altijd wel een handjevol die geluk hebben en het meest succesvol zijn. Warren Buffett maakt korte metten met deze redenering in zijn artikel The super investors van Graham-Doddsvill. Daar komt hij met de volgende vergelijking.

Je kunt 225 miljoen mensen een munt laten opgooien, waarbij op basis van kansberekening er zo'n 225 zullen zijn die 10 keer achter elkaar kop gooien (net als dat er om en nabij de 225 zullen zijn die 10 keer achter elkaar munt laten zien). Daarom kan Buffett een geluksvogel zijn. Maar het kan geen toeval zijn dat alle 9 studenten, de superinvesteerders van Graham-Doddsville van leraar Graham zo buitengewoon succesvol zijn dat ze allen stelselmatig de S&P 500 index verslaan van Amerika's grootste bedrijven.

Vanwege het enorme succes van Buffett en zijn klasgenoten is een bibliotheek van literatuur ontstaan over hoe zij het doen. Een primaire bron is, als verwacht kon worden, een boek van de leermeester zelf, genoemd The intelligent investor. Buffett ziet dit boek als het beste ooit over investeren geschreven. Daar ben ik het mee eens. Het veranderde direct mijn beleggingsgedrag in de jaren 2000 van speculant naar investeerder. Het overtuigde mij dat succesvol beleggen geen spel is, maar gebaseerd op grondige analyse van degelijke bedrijven en het beheersen van je emoties. Graham is niet zaligmakend. Ook Philip Fisher heeft een belangrijke invloed uitgeoefend om het succes van Rijkslim. Voor nog meer achtergronden zie de literatuur van uw fondsbeheerder, verder op deze website.

We laten u verder op de website zien hoe Rijkslim aankijkt tegen geld, de regels van onze beleggingsaanpak met literatuurverwijzingen, en hoe u uw interesse kenbaar maakt wanneer u geïnteresseerd ben om te participeren in het fonds. We geven zelfs richtlijnen voor yoga-beoefening, de ultieme vorm van zelfdiscipline in veranderende tijden, van groot belang bij het omgaan met zowel tegenslag als voorspoed, namelijk rustig blijven.

Veel plezier bij dit bijzondere avontuur.

Over de beheerder

Dr. Marius Rietdijk is hij fondsbeheerder van RIjkslim i.o. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de economie op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Behalve fondsbeheerder werkt hij bij de Vrije Universiteit als assistant professor, gespecialiserd in positieve gedragsverandering en is hij trustee bij het Cambridge Center for Behavioral Studies. Zijn PhD thesis Organisaties Conditioneren (conditioning organizations) heeft betrekking op het toepassen van de natuurwetenschap van gedragsanalyse op bedrijfsvraagstukken. Als specialist in gedragsverandering is hij zich steeds meer gaan richten op gedragsverandering bij beleggers, waaronder zijn eigen gedrag. Dit heeft geresulteerd in buitengewone beleggingsresultaten van 27% per jaar gedurende de afgelopen 14 jaar. Dit verwachten wij niet vol te houden, maar wel dat we de beurs verslaan, net als andere Superinvestors van Graham-Doddsvile, beleggers die de filosofie van Warren Buffett en andere succesvolle beleggers volgen. wij verwachten een rendement van minimaal 12% per jaar, na aftrek van alle kosten.

 

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de beheerder.

 

 

In oprichting

Rijkslim is door AFM verplicht de fondsadministratie en de participantenadministratie door een specialistische partij te laten uitvoeren die 0,5% per jaar aan kosten berekend. Hieronder vallen:

  • Het begeleiden van de oprichting van Rijkslim als Fonds voor gemene rekening (fgr)
  • Activiteiten ter bevordering van toezicht op Rijkslim
  • Het zorgen voor de communicatie met participanten zoals verslaglegging en maandelijkse rapportage van koersontwikkeling
  • Het zorgdragen voor de administratieve verwerking van mutaties in het fonds

Hierdoor kan de beheerder zich volledig richten op het maximaal laten renderen van het fonds en de relatie met de participanten. De minimale inleg bedraagt 100.000 euro. Nodig u daarom ook uw relaties uit deel te nemen, zodat we spoedig van start kunnen gaan.

Om de kosten te drukken starten we het fonds bij een minimaal totaalvermogen van 5  miljoen euro. Het maximum te beleggen vermogen bedraagt 100 miljoen euro. We gaan uit van een rendement voor u van minimaal 12% per jaar gemiddeld waarin alle kosten zijn verwerkt. Realiseert u zich dat door het Compounding effect (rendement op rendement, door Einstein het 8e wereldwonder genoemd) hiermee iedere 6 jaar uw vermogen verdubbelt. Een lange beleggingshorizon is daarom cruciaal.