Yoga regels voor zelfbeheersing en emotionele stabiliteit

Bij Rijkslim passen we zo goed mogelijk de volgende stappen van zelfbeheersing toe om optimale beleggingsresultaten te halen:.

De 8 stappen (ashtanga yoga) beschrijven een ideaalplaatje. Ze versterken elkaar. Al een paar minuten mediteren per dag maken het bijvoorbeeld gemakkelijker om de yama's en niyama's na te leven. Het naleven van deze regels maken het weer gemakkelijk om tijd te nemen voor de asana's (lichaamshoudingen) en voor meditatie.

1. Yama's - Weigeringen

Geweldloosheid

Geweldloosheid is het niet kwetsen van levende wezens. Het is vrijwel onmogelijk om deze regel na te leven omdat, naarmate je succesvoller wordt, het aantal verleidingen navenant stijgt en je 'testen' om je te laten meeslepen door je zintuigen of juist je verstand op de eerste plaats houdt. Hoe meer je in staat bent om de regel van geweldloosheid na te leven, hoe meer men van je gaat houden of je tenminste aardig vinden.

Geweldloosheid kan worden beoefend in gedachten, woorden en daden. Als je het op al deze drie manieren beheerst zal dit voordelig zijn voor je emotionele stabiliteit

Niet liegen

Liegen is voor sommige mensen onder bepaalde omstandigheden een manier om tijdelijk uit de problemen te blijven. Voor andere is niet liegen een manier om uit problemen te blijven. Bij Rijkslim zijn we gericht op hoge beleggingsresultaten op lange termijn. Daarom zijn we alert op stabiele en winstgevende bedrijven. Liegen verstoort het denken en dat maakt het moeilijker om goede van matige bedrijven te scheiden. Dit heeft het mogelijk gemaakt om de benodigde literatuur te lezen over dit onderwerp. Het ultieme resultaat van niet-liegen in doen, zeggen en denken is roem.

Niet stelen

Het stelen van producten, ideeën en tijd van anderen maakt het leven problematisch. Je zult altijd bezorgd zijn of de legitieme eigenaar jou vindt. Als je in staat bent om zelf je eigendommen te verdienen zullen mensen me vertrouwen als fondsbeheerder. We weigeren te stelen in daden, woorden en gedachten. Het ultieme resultaat van niet=stelen is rijkdom.

Beheersing van seksuele verlangens

Iedereen heeft seksuele verlangens, maar ook deze kunnen beteugeld worden. Naarmate je aantrekkelijkheid toeneemt, vanwege je unieke gedrag en resultaten, zullen meer mogelijkheden zich voordoen voor romantische ontmoetingen. Als je je seksuele verlangens beheerst door het toepassen van de verbonden yoga stappen, heb je meer tijd om te investeren in andere gedragingen en besparen we ook nog geld.

Beperkte wensen

Naarmate je via Rijkslim meer en meer geld voor je laat werken, doen zich exponentieel meer mogelijkheden voor om het uit te geven. Auto's, huizen, jachten zijn verleidelijk, maar vaak niet zo'n goede investering voor de langere termijn als een kwaliteitsaandeel. 

2. Niyama's - Positieve doelen

Puurheid

Hoe meer je yoga asana's en meditatie beoefent, hoe rijker je wordt en hoe meer je lichaam zichzelf zal beschermen. Positieve hormonen vervangen externe drugs, zoals alcohol, nicotine en cafeïne. Hoe zuiverder je bent, hoe minder behoefte je hebt aan onzuiver voedsel, drank en onethische mensen. Hoe zuiverder je wordt, hoe beter je goede kwaliteit in ideeën, mensen je herkent.

Soberheid

Hoe minder je wilt, hoe meer je krijgt. Naarmate je meer geld bespaart en belegt in Rijkslim heb je meer tijd om je eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen, waarvan je de opbrengsten herinvesteert. Je zult verrast zijn over de goede dingen die je overkomen. Zelfs bezittingen of kleine zaken van waarde die geen geld kosten zullen je gelukkig maken. Je raakt minder gebonden aan mensen en zaken naarmate je onafhankelijkheid groeit, net als je humor en relativeringsvermogen.

Tevredenheid

Hoe leuker je het vind om te produceren, hoe minder je wilt consumeren. Hoe meer onafhankelijk je financieel wordt, hoe meer je je eigen ideeën vertrouwt. Hoe meer je yoga beoefent, inclusief meditatie, hoe meer je de soms overweldigende plezierige gevoelens ervaart van de hormonen die van binnenuit opborrelen.

(Zelf-) studie

Bij het bestuderen van je eigen gedrag en dat van anderen, leer je meer over de effecten die je hebt op je omgeving en hoe de fysieke en sociale omgeving jouw gedrag beïnvloeden. Door het begrijpen van de gedragsanalyse zul je jouw positieve invloed op de wereld vergroten. Door meditatie begrijp je beter waarom je de dingen doet die je doet, waarbij je steeds diepere lagen van oorzaken aanboort en daarmee een steeds dieper begrip van jezelf en de anderen uit jouw wereld krijgt.

Contemplatie

Door meditatie bundel je je gedachten in een coherente theorie, die je test in de ervaring van alledag en vergelijkt met de wetenschappelijke theorieen die je hebt ontdekt tijdens zelf-studie.

3. Asana - Lichaamshoudignen

Volg yoga lessen voor het optimaal functioneren van je lichaam. Ervaar de verschillende staande, zittende en omgekeerde houdingen, die al je lichaamsdelen voeden. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

4. Pranayama - Ademhalingsbeheersing

In tijden van stress kun je altijd terugvallen op het observeren van je ademhaling. Veel ook toegepast bij meditatie. 

5. Pratyahara - Terugtrekken van de zintuigen

Minder extern gericht zijn en zich laten leiden door externe prikkels, steeds meer nadenken, reflecteren op eigen gedrag, 'verbal editting'.

6. Dharana - Concentratie

Richt je op de mensen en zaken die je het meest opleveren op de lange termijn, die het meest interessant voor je zijn

7. Dhyana - Meditatie

Gedurende lange termijn gericht zijn op een onderwerp, vakgebied in gedachten, woorden en daden.

8. Samadhi - Bereiken van de staat van verlichting 

Verlichting is een staat van diepe vreugde dat alles wat je gedaan hebt en nog doet op zijn plaats valt. Tijdens de vorige stappen wordt steeds meer naar dit doel toegewerkt. Je voelt je steeds meer ontspannen en het leven wordt steeds gemakkelijker om te leven. De uitdagingen nemen navenant toe omdat andere mensen je steeds lastiger taken geven, waarbij je steeds meer op de proef wordt gesteld en je gestimuleerd wordt je verder te ontwikkelen, ook volgens deze stappen 'spiritueel'.